• Advance Healthcare Management Institute, s.r.o., U Háje 296/22, 147 00 Praha 4

Absolventi a studenti MHA

Kdo jsou studenti programu MHA?

Programu Master of Healthcare Administration se účastní omezený počet pečlivě vybraných účastníků, zastupujících všechny klíčové sektory ve zdravotnictví od poskytovatelů různých velikostí, po zdravotní pojišťovny a dodavatele do zdravotnictví.
Tuto diverzitu považujeme za klíčovou pro výměnu zkušeností mezi studenty programu a chceme ji zachovat i v dalších ročnících programu.

Sektory zdravotnictví

Poskytovatelé

Pojišťovny

Dodavatelé / Ostatní

Studenti programu MHA podle ročníků

Studenti ročníku 2023 / 2024

Mgr. Martin Brácha| vedoucí ve zdravotní pojišťovně, VoZP

Bc. Stanislav Bunčák| projektový manager, Smart Healthcare, s.r.o.

Ing. Jan Dobrovský| manažer projektu, IKEM

MUDr. Ing. Vladimír Dvořák| náměstek LPP, ONP Příbram

Mgr. Ema Faktorová|  | právník , Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Mgr. Veronika Hauerová| | vrchní laborantka, VFN

Mgr. Jana Hladíková  | náměstkyně ošetřovatelské péče, Nemocnice Jihlava

MUDr. Jan Hradecký | neurochirurg, FNKV

Ing. Veronika Klimková | konzultantka, Advance Institute

MUDr. Martin Kloub| primář oddělení úrazové a plastické chirurgie

MUDr. Václav Kňourek | | hlavní kodér a analytik DRG, Oblastní nemocnice Boleslav

MUDr. Petr Lesný | | vedoucí oddělení imunoterapie, ÚHKT

Doc. MUDr. Martin Loveček | | zástupce přednosty pro LP, FN Olomouc

MUDr. Daniel Malý | | náměstek LPP, Oblastní nemocnice Jičín

Mgr. Monika Mašková | | advokát a partner, PRK Partners s.r.o.

Mgr. Michal Mjartan |  | vedoucí oddělení prověřování fiktivní starostlivosti, Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Martin Pospíšil | výkonný ředitel, U lékaře

MUDr. Tomáš Roubíček |  | lékařský ředitel, Krajská nemocnice Liberec

Ing. Olga Stárková |  | vrchní sestra, FTN

Mgr. Martina Stříteská |hlavní sestra, Estrella

Ing. Bc. Lucie Svobodová | |manažer kvality, FN Plzeň

Mgr. Jan Šrámek | ředitel odboru právních agend, ZPMV

Ing. Gabriel Žurovcová Štepanyová |   | Head of Communications and Public Affairs, Viatris

MUDr. Hana Švebišová | | konziliární lékař, FN Olomouc

MUDr. Richard Tesařík | | primář anesteziologie, Nemocnice České Budějovice

Prof.MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC FEFIM | přednosta interní kliniky, FN Ostrava

Prof.MUDr. Michal Vráblík, Ph.D. |  | zástupce přednosty, VFN Praha

MUDr. Pavel Vychodil| | vedoucí lékař anesteziologie, IKEM

Rychlý kontakt

logo ahmi bottom

Advance Healthcare Management Institute, s.r.o.
U Háje 22, 147 00 Praha 4

IČ: 28986024, DIČ:CZ28986024
Datová schránka: 3dpfkzt

Hledat