• Advance Healthcare Management Institute, s.r.o., U Háje 296/22, 147 00 Praha 4

Absolventi a studenti MHA

Sektory zdravotnictví

Poskytovatelé

Pojišťovny

Dodavatelé / Ostatní

Ing. Martina Antošová|  | koordinátor Nová nemocnica, UN Martin

Ing.Bc. Andrea Drobiličová| | náměstkyně nelékařských oborů, FN Olomouc

Doc.MUDr. Miroslav Durila| | zástupce vedoucího KARIM, FN Motol

Mgr. Jan Frič| | Vedoucí oddělení výzkumu moderní imunoterapie, ÚHKT

Ing. Jana Henčeková |  | vedúca controllingu, FN Banská Bystrica

Mgr. Dagmar Hetclová|  | vrchní sestra, FN Olomouc

Mgr. Marie Heřmánková|  | vedoucí odboru PR a marketingu, VFN

MUDr. David Honner | | primář Očního oddělení, Nemocnice České Budějovice

Mgr. Zdeněk Křivánek | | náměstek ředitele sekce NLZP, ZZS hl.města Prahy

Doc.MUDr. Jan Pavlíček |  | přednosta Kliniky dětského lékařství, FN Ostrava

Mgr. Lucie Posseltová | | vrchní sestra, FN Plzeň

MUDr. Regina Slámová | |vedoucí lékař Centra paliativní péče, SZZ II. Brno, příspěvková organizace

PhDr. Oto Slowik |  |Vedoucí radiologický asistent, FN Královské Vinohrady

Ing. Stanislav Škorňa |  | ekonomický ředitel, UN Martin

MUDr. Miloš Velemínský |  | primář Gynekologicko-porodnického oddělení, Nemocnice České Budějovice

Mgr. Martin Zavadil |  | Vedoucí oddělení strategie a organizace léčebné a preventivní péče, FN Motol

MUDr. Martina Zimovjanová | | primářka Onkologické kliniky VFN, VFN Praha

Ing. Jana Dvořáková|  | vedoucí obchodního oddělení, Nemocnice Jihlava

MUDr. Miroslav Havrlant|  | jednatel, H&H MEDICA s.r.o.

Bc. Dušan Hub |  | manažer projektu, IKEM

MUDr. Gabriela Cherynová |  | praktický lékař, Canadian Medical

PharmDr. Michal Janů | | vedoucí lékárník, VFN

Tomáš Kelbich |  | vedoucí oddělení řízení kvality zdravotní péče, ÚVN Praha

MUDr. Petr Kolář | | primář oddělení rehabilitace, Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Peter Koliba | | primář gynekologicko-porodnické kliniky, FN Bulovka

MUDr. Ondřej Kopecký |  | primář, Klinika paliativní medicíny 1.LF a VFN

Štefan Kozák | | Manažer provozovny SZ/PC, Svet zdravia, a.s.

Ing. Mgr. Petra Králová |  | provozní ředitelka, Diavize

Mgr. Miloš Kukačka |  | náměstek pro nelékařské zdravotnické profese, ZZS Karlovarského kraje

Bc. Alena Peremská |  | ředitelka, Perinatální hospic Dítě v srdci

Ing. Martina Podešťová |  | náměstkyně pro obchod, VFN

Jan Pulkráb |  | manažer agendy zdravotního pojištění, Pronatal

Mgr. Michal Tůma |  | náměstek pro provoz a investice, ÚHKT>

MUDr. Miroslav Veith |  | primář, FNKV

MUDr. Jiří Vejvoda |  | primář kardiologie, FN Motol

Ing. Barbora Zientek | | vedoucí oddělení zdravotních pojištoven, Vsetínská nemocnice

MUDr. Emilía Bartíšková |  | Fakultní nemocnice Motol

Ing. Marek Brosche |  | obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

MUDr. Jiří Dušek|  | primář Neonatologického oddělení, Nemocnice České Budějovice

Ing.Aziz Jahič |  | ředitel marketingu a PR, EUC a.s

MUDr. JUDr.Dušan Klos, Ph.D., LL.M.|  | zástupce přednosty pro LP I.chirurgické kliniky FNOL, Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Ivan Kocan, Ph.D. | | vedoucí odboru léčebně preventivní péče, Univerzitná nemocnica Martin

MUDr. Jaroslav Kratochvíl | | primář Oddělení urgentního příjmu, Nemocnice České Budějovice

Ing. Petra Lampartová |  | náměstek ředitele pro ekonomiku a finance, Fakultní nemocnice Ostrava

Ing. Vendula Macháčková, MSc., Ph.D. | | vedoucí oddělení pro vědu a výzkum Krajská nemocnice Liberec, a.s.

doc. MUDr. Dalibor Murgaš, Ph.D. | | medicínský ředitel, Univerzitná nemocnica Martin

Mgr. Matěj Novák |  | vedoucí oddělení veřejných zakázek, Fakultní nemocnice Plzeň

MUDr.Radek Pádr |  | primář - zástupce přednosty Kliniky zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice Motol

MUDr. Michal Pisár EDIC |  |primář Oddělení urgentního příjmu, KNTB a.s. Zlín

Bc. Marie Sovadinová |  |ředitelka ,Domácí hospic Jordán, o.p.s.

doc. MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum, Ph.D. |  | zástupce přednosty kliniky pro vědu a výzkum,Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

PhDr. Daniela Šimonová |  | vrchní sestra úseku gynekologie a porodnice, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

MUDr. Jan Vachek |  |primář interního oddělení, Klatovská nemocnice, a.s.

MUDr. Nicole Vraná-Mardešićová |  | vedoucí lékařka Pronatal Plus, Pronatal Medical Group

Mgr. Lucie Čadová. |  | vrchní sestra, Fakultní nemocnice Plzeň

Doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D. |  | náměstkyně pro léčebnou a preventivní péči, Fakultní nemocnice Ostrava

Ing. Khaled El Tohami, CSc. |  | centrální nakup a controlling, Multiscan s.r.o.

Doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D. |  | přednosta ORL, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D. |  | vedoucí dětského oddělení a kardigologické ambulance, Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Michal Lipš |  | primář kliniky anesteziologie fakultní nemocnice, KARIM VFN a 1.LF UK v Praze

Doc. MUDr. Hana Malíková |  | přednosta Radiodiagnostické kliniky, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta UK

MUDr. Jiří Nováček |  | primář COS a sterilizačního centra, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

MUDr. Petr Píza |  | vedoucí klinického oddělení, zástupce přednosty KARIP, Institut klinické a experimentální medicíny, Transplantační centrum

MUDr. Dan Rakušan |  | primář interní kliniky, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Ing. Mgr. Dagmar Říhová |  | vedoucí odboru controllingu, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Ing. Ivana Sklenková |  | ekonomická ředitelka, Fakultní nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta

Doc. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., FEBU |  | zástupce přednosty Urologické kliniky VFN a 1 LF UK, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Ing. Petra Štípková, MBA |  | ekonomická náměstkyně, Nemocnice Na Bulovce

MUDr. Robert Bém, Ph.D. |  | vedoucí ambulance Kliniky diabetologie, Institut Klinické a Experimentální Medicíny

MUDr. Katarína Bielaková, Ph.D. |  | zástupce přednosty Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství, Fakultní nemocnice Brno

PhDr. Filip Brož |  | tiskový mluvčí, vedoucí oddělení PR a marketingu, Všeobecná fakultní nemocnice Praha

Mgr. Veronika Bulková |  | výkonná ředitelka, Neuron Medical s.r.o., Brno

MUDr. Barbora Daňhová |  | primářka Rehabilitace, Oblastní nemocnice Příbram

MUDr. Tomáš Gottvald |  | předseda představenstva a generální ředitel, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

MUDr. Martin Havrda |  | primář I. Interní kliniky, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

MUDr. Pavel Lisý | | bývalý vedoucí lékař, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Doc. MUDr. Jean - Claude Lubanda, Ph.D. |  | primář II. Interní kliniky Kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice Praha

MUDr. Jindřich Polívka |  | vedoucí lékař, Tři, o.p.s., Hospic Dobrého Pastýře

Ing. Magda Pravdová |  | ředitelka, Dětské oční centrum

Ing. Martin Ráček |  | vedoucí oddělení komunikace se zdravotními pojišťovnami, Ústav hematologie a krevní transfuze

MUDr. Jitka Rokytová | | zástupce přednosty Neurologické kliniky, Fakultní nemocnice Plzeň

MUDr. MDDr. Jaroslav Valach , Ph.D. |  | primář Stomatologické ambulance, Všeobecná fakultní nemocnice Praha

MUDr. Petr Benda |  | primář diagnosticko-terapeutického centra, Fakultní nemocnice Brno

Doc. MUDr. Jan Bláha , Ph.D. |  | zástupce přednosty KARIM pro vědu a výzkum ve fakultní nemocnici, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Prof. MUDr. Radek Hart , PhD., FRCS. |  | přednosta ortopedicko-traumatologického oddělení nemocnice , Nemocnice Znojmo

Ing. Hana Jelínková |  | ekonomická ředitelka krajské nemocnice , Nemocnice Liberec

MUDr. Bc. Petra Jíchová |  | vedoucí oddělení revizí a kontroly úhrady ve fakultní nemocnici, Fakultní nemocnice Plzeň

MUDr. David Kasal |  | primář dětského a novorozeneckého oddělení okresní nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, Chrudimská nemocnice a.s

Ing. Jan Kolář | ředitel řetězce soukromých nemocnic , Penta Hospitals CZ

MUDr. Martina Kővári |  | primářka Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství, Fakultní nemocnice Motol

Ing. Petra Mikšíčková | | vedoucí oddělení vztahů se zdravotními pojišťovnami, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Ing. Petr Raška |  | vedoucí odboru Informatiky, IKEM

MUDr. Milan Ročeň , Ph.D. |  | náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči , IKEM

Ing. Janka Sigačevová |  | náměstkyně pro ekonomiku , Ústav hematologie a krevní transfuze

MUDr. Martin Straka | primář Interního oddělení, Nemocnice Sokolov

Ing. David Šmehlík | Policy Manager External Affairs&Market Access

Prof. MUDr. Ivana Štětkářová , CSc. |  | přednostka Neurologické kliniky, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

MUDr. Lucie Valešová |  | primářka Oční kliniky , Duovize

MUDr. Matej Husár |  | hlavní kodér a analytik DRG pro chirurgicko-pediatrické obory,člen týmu DRG ekonomického oboru, Fakultní nemocnice Brno

Mgr. Jana Kašparová|  | vrchní sestra KARIM, Fakultní nemocnice Plzeň

Doc. Mgr. Ing. Bc. Roman Kotlín, Ph.D. |  | zástupce ředitele, vědecký pracovník, Ústav hematologie a krevní transfuze

MUDr. Vojtěch Kratochvíl |  | zástupce primáře Oddělení nukleární medicíny, metodik DRG, Nemocnice České Budějovice

MUDr. Jolanta Mácová |  | vedoucí lékař, Letecká záchranná služba Brno

Ing. Jitka Pešová | vedoucí oddělení centrálního nákupu, Institut klinické a experimentální medicíny

Doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc. |  | přednosta KARIM, Všeobecná fakultní nemocnice

MUDr. Roman Sýkora, Ph.D. |  | ředitel, Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

MUDr. Petr Šmejkal |  | náměstek ředitele pro přednemocniční péči, Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje

Mgr. Jana Šperlová |  | provozní ředitelka společnosti, NEMOS ambulance s.r.o.

Prof. MUDr. Petr Vlček, CSc. |  | přednosta Kliniky nukleární medicíny a endokrinologie, Fakultní nemocnice Motol

Ing. Jitka Hiršová |  | ekonomická náměstkyně, Nemocnice Jihlava

Bc. Jan Horák |  | vedoucí odboru zdravotního účtování a statistiky, Fakultní nemocnice Plzeň

MUDr. Markéta Kebrlová |  | zástupce primáře, Rehabilitační ústav Hostinné

Bc. Petr Kocian |  | CEO oční kliniky Neovize, Duovize

Ing. Šárka Kotlanová |  | asistentka náměstka LPP, Fakultní nemocnice v Motole

Bc. Šárka Kulkusová|  | Commercial Manager ČR & Slovakia, Global Surgery group , Johnson & Johnson, s.r.o.

Doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D. |  | Case manager, vedoucí lékař Centra fetální medicíny a ultrazvukové diagnostiky na POR-GYN klinice, Fakultní nemocnice Olomouc

Ing. Martin Mayer, Ph.D. |  | náměstek pro provoz a investice , Ústav hematologie a krevní transfuze

MUDr. Hynek Říha, Ph.D |  | zástupce přednosty Kliniky anesteziologie a resuscitace, Kardiocentrum IKEM

Ing. Ladislav Skulina |  | vedoucí oddělení controllingu, Institut klinické a experimentální medicíny

Ing. Markéta Slavíková, MBA | ekonomická náměstkyně, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

MUDr. Jakub Štefka |  | primář Chirurgické kliniky , Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3.LF UK

MUDr. Ondřej Toman, Ph.D. |  | zástupce přednosty pro LPP, primář Interní kardiologické kliniky , Fakultní nemocnice Brno

MUDr. Rudolf Zvolánek |  |  náměstek ředitele pro zdravotní péči, Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.

PharmDr. Petr Červený, Ph.D. | vedoucí lékárny, Fakultní nemocnice Plzeň

MUDr. Jiří Froněk, PhD FRCS|  | přednosta Kliniky transplantační chirurgie, Institut Klinické a Experimentální Medicíny

MUDr. Pavel Hude, Ph.D.|  | lékařský náměstek pro neodkladnou intenzivní a resuscitační péči PMDV a PRM, Fakultní nemocnice Brno

MUDr. Roman Chmel, Ph.D.|  | přednosta Gyn.-por.kliniky, zástupce náměstka pro LPP, Fakultní nemocnice v Motole

Mgr. Adam Janek |  | ředitel, Oční centrum Praha, a.s.

Prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.|  | přednosta II. Chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie, Všeobecná fakultní nemocnice

Ing. Martin Mitro, FCCA|  | ekonomický náměstek, NH Hospital, Nemocnice Hořovice

Ing. Kateřina Ondráčková |  | manažerka nákupu léků, Fakultní nemocnice Olomouc

Ing. Martin Pavlica |  | personální náměstek, Vsetínská nemocnice a.s.

MUDr. Ivan Pavlík, MBA|  | náměstek ředitelky pro LPP, Všeobecná fakultní nemocnice

MUDr. Petr Soukup |  vedoucí lékař lůžkového oddělení, JIP a Transplantační jednotka, Ústav hematologie a krevní transfuze

Ing. Michaela Studená |  | jednatelka, Oční centrum SOMICH s.r.o.

Doc. MUDr. Pavel Studený, Ph.D.| přednosta,  Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Ing. Tereza Cubrová |  | kontrolorka, Fakultní nemocnice Plzeň

Mgr. Alena Dvořáková |  | vedoucí obchodně lékárenského odboru, Fakultní nemocnice Plzeň

Prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. |  | přednosta Chirurgické kliniky, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Ing. Lubomír Matěna |  | vedoucí Odboru nákupu a investic, Institut klinické a experimentální medicíny

Mgr. David Rezničenko |  | ředitel, Nemocnice Havlíčkův Brod p.o.

Ondřej Roztomilý, M.Litt. | oddělení úhradových mechanismů a zdravotního pojištění, Ministerstvo zdravotnictví ČR

Mgr. Dita Svobodová |  | náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání a kvalitu, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

MUDr. Ing. Michal Šnorek , Ph.D. |  | ředitel Úseku interních oborů, Nemocnice České Budějovice, a.s.

MUDr. Lukáš Velev |  | ředitel, Nemocnice Jihlava p. o.

Doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D. |  | přednosta KARIM, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Fakultní nemocnice Motol

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. |  | přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky, Fakultní nemocnice Plzeň, děkan LF UK PLzeň

Doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D. |  | přednosta urologické kliniky, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. |  přednostka Dermatovenerologické kliniky , 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Nemocnice Na Bulovce

PharmDr. Tatiana Holubová |  | vedoucí lékárník , Fakultní nemocnice Brno

MUDr. Petr Janec |  | primář novorozeneckého oddělení , Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem o.z.

MUDr. František Jimramovský | lékařský náměstek pro interní a chirurgické obory a zástupce přednosty Pediatrické kliniky, Fakultní nemocnice Brno

Ing. Jaroslav Káňa |  | vedoucí Odboru zdravotního účtování a controllingu , Institut klinické a experimentální medicíny

MUDr. Jiří Krejčík | praktický lékař pro dospělé

Mgr. Ivana Lupoměská |  | hlavní sestra , Fresenius Medical Care - DS 

MUDr. Helena Šmejkalová |  | manažer kliniky, III. chirurgická klinika 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Fakultní nemocnice Motol

Ing. Robert Czékus |  | ekonomický náměstek, Fakultní nemocnice Brno

Doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D. |  | zástupce přednosty pro LP kliniky nukleární medicíny, Fakultní nemocnice Olomouc 

Mgr. Ivana Králičková, DiS. |  | hlavní sestra, Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Prof. MUDr. Milan Macek, DrSc. |  | přednosta, Ústav biologie a lékařské genetiky, Fakultní nemocnice v Motole  

MUDr. Jiří Mrázek | náměstek pro zdravotní péči, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Chomutov

Ing. Eva Šůlová |  | vedoucí Oddělení manažerských informací, Fakultní nemocnice Plzeň

Ing. Antonín Vodák |  | ředitel, Vojenská nemocnice Brno

MUDr. Bohumil Zálešák, Ph.D. | primář Oddělení plastické a estetické chirurgie, Fakultní nemocnice Olomouc 

Ing. Michal Breda |  náměstek pro techniku a provoz , Institut klinické a experimentální medicíny

MUDr. Roman Flašar |  | majitel zdravotnického zařízení, Medica 111

MUDr. Hynek Heřman, Ph.D. | | Primář porodnického pracoviště, Ústav pro péči o matku a dítě

MUDr. Tomáš Jedlička | ředitel, Mělnická zdravotní a.s., Nemocnice Mělník

RNDr. Jiří Koudelka | | Manager Kardiocentra, Institut klinické a experimentální medicíny

Mgr. Šárka Matyasová (Kučerová)  |  personální manažerka, Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Jana Malinová |  | primářka Kliniky pracovního lékařství, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

MUDr. František Mošna, DESA |  vedoucí lékař KAR, Fakultní nemocnice Motol

Ing. Jaroslav Mrázek |  náměstek ředitele, Ústav leteckého zdravotnictví

Ing. Marie Nushiová |  | Nemocnice Bulovka

Ing. Zdeněk Páv | vedoucí oddělení manažerských informací, Fakultní nemocnicePlzeň

MUDr. Petr Popov |  | primář Oddělení pro léčbu závislostí, Všeobecná fakultní nemocnice

MUDr. Pavel Turčáni |  | pneumolog, vedoucí odd DRG FN Brno, předseda komise pro provenci a kontrolu infekcí, Fakultní nemocnice Brno Bohunice

(*) Jména absolventů, jejich pozice a zaměstnavatel jsou uvedeny z doby probíhajícího studia.

Rychlý kontakt

logo ahmi bottom

Advance Healthcare Management Institute, s.r.o.
U Háje 22, 147 00 Praha 4

IČ: 28986024, DIČ:CZ28986024
Datová schránka: 3dpfkzt

Hledat