• Advance Healthcare Management Institute, s.r.o., U Háje 296/22, 147 00 Praha 4

Praktické informace o programu

O studiu programu MHA

15. ročník programu Master of Healthcare Administration začíná v lednu 2024.

Základní informace pro uchazeče o studium aktuálního ročníku.

Informace o studiu

Maximální kapacita programu je 28 studentů. Výuka probíhá prezenční formou v češtině. Každý student připraví a odprezentuje v průběhu studia závěrečnou práci, ve které aplikuje získané poznatky na aktuální problém ve své organizaci. Bude tak mít možnost diskutovat navržené řešení s ostatními účastníky programu a lektory.

Studijní předměty

Lektoři programu MHA

Podmínky přijetí ke studiu

Kritéria:

Předpokladem pro přijetí ke studiu je ukončené bakalářské či magisterské vzdělání a adekvátní praxe na manažerské pozici. Na základě individuálního posouzení může být od požadavku na vysokoškolský titul nebo manažerské praxe odpuštěno.

Přihláška, termíny, cena a platební podmínky

Cena programu za tři semestry je 395.000 Kč (program je osvobozen od DPH). Nabízíme vám možnost individuálního rozložení splátek dle vašich potřeb. Cena zahrnuje veškeré náklady na přípravu a organizaci výuky, včetně výukových materiálů. Cena dále zahrnuje obědy a občerstvení během výuky. Cena nezahrnuje náklady na dopravu a ubytování. Na vaši žádost vám doporučíme ubytování nedaleko místa konání výuky.

Více informací

Stipendijní místa

 

Zájemci o studium z řad poskytovatelů zdravotní péče neziskového charakteru a zaměstnanci státní správy a samosprávy se mohou ucházet o stipendijní místa. Zvláštní stipendijní program máme pro inovátory z menších organizací.

Více informací

Domluvte si osobní schůzku, kde vám zodpovíme případné dotazy a dozvíte se více podrobností o programu.

Rychlý kontakt

logo ahmi bottom

Advance Healthcare Management Institute, s.r.o.
U Háje 22, 147 00 Praha 4

IČ: 28986024, DIČ:CZ28986024
Datová schránka: 3dpfkzt

Hledat