• Advance Healthcare Management Institute, s.r.o., U Háje 296/22, 147 00 Praha 4

Lektoři programu MHA

Přednášky vedou přední odborníci na danou problematiku v České republice a na Slovensku. Vybíráme lektory nejen podle jejich teoretických znalostí, ale i zkušeností s aplikací do praxe. Zásadní hodnotou je pro nás interaktivita během prezentací, výuka je co nejvíce vedena formou diskuse.

Vliv zdravotní péče na zdraví obyvatelstva

Ekonomie zdravotnictví

Zdravotnictví a právo

Nové trendy ve zdravotnictví a zdravotním pojištění

Nástroje řízení kvality ve zdravotnictví

Zvyšování efektivity ve zdravotnictví

Finanční vztahy mezi plátci a poskytovateli zdravotních služeb

Strategický management v praxi

Finanční management a řízení nákladů

Informační systémy ve zdravotnictví

Řízení vztahu s pacienty a zákazníky

Efektivní řízení lidských zdrojů

Řízení a prezentace změny

Strategie úspěšné komunikace a vyjednávání

Rychlý kontakt

logo ahmi bottom

Advance Healthcare Management Institute, s.r.o.
U Háje 22, 147 00 Praha 4

IČ: 28986024, DIČ:CZ28986024
Datová schránka: 3dpfkzt

Hledat