• Advance Healthcare Management Institute, s.r.o., U Háje 296/22, 147 00 Praha 4

Studijní program MHA

Master of Healthcare Administration

Prakticky orientovaný vzdělávací program v managementu zdravotnictví

Master of Healthcare Administration je vyzkoušený a vysoce hodnocený vzdělávací program plně orientovaný na zdravotnictví, který klade důraz na interaktivní formu výuky, praktickou použitelnost nabytých znalostí, kvalitu a různorodost přednášejících a systematické budování komunity studentů a absolventů.

Co vám studium MHA přinese

Prakticky použitelné znalosti

V průběhu výuky nejen diskutujeme problémy českého zdravotnictví a vašich institucí, ale především přinášíme příklady úspěšných řešení od nás i ze zahraničí. Významnou součástí studia jsou skupinová řešení problémů a příprava závěrečné práce, která je založena na aplikaci získaných znalostí na konkrétní problém z vaší organizace.

Inspirativní lektoři

Přednášky vedou přední odborníci na danou problematiku v České republice a na Slovensku. Studenti mají možnost přímé interakce s lidmi, kteří změny probíhající ve zdravotnictví ovlivňují a spoluvytvářejí nebo sami realizovali významné zlepšení ve své organizaci. Zásadní hodnotou je pro nás interaktivita, výuka je vedena formou diskuse.

Více informací

Osobní rozvoj

Klíčovou a velmi ceněnou schopností úspěšných manažerů je umění efektivního řízení jednotlivců i týmů lidí a schopnost dobře a přesvědčivě prezentovat a prosazovat změny ve své organizaci. Proto nemalou část programu věnujeme rozvoji vašich schopností vést a inspirovat lidi, pomoci jim vyrovnat se se změnami a úspěšně je řídit.

Prostor pro otevřenou výměnu názorů

Nejdůležitější charakteristikou celého programu je atmosféra vzájemné důvěry mezi studenty. Studenti tak mohou těžit z názorů a myšlenek, které zaznívají v neformálních diskusích. Podařilo se nám vytvořit prostředí otevřené výměny názorů mezi zástupci jednotlivých segmentů zdravotnictví – zdravotníky, pojišťovnami a dodavateli.

Dlouhodobé vztahy v komunitě odborníků

Specifikem programu MHA je diverzita a zastoupení všech klíčových účastníků zdravotního systému. Během studia tak navážete cenné pracovní vztahy, které přetrvávají i po graduaci. Po dokončení programu se stanete členy komunity absolventů, se kterými se můžete kdykoliv neformálně poradit.

Předměty studijního programu

Program se skládá ze 14 předmětů rozdělených do 4 tematických bloků. V každém ze 3 semestrů budou vyučovány předměty z různých bloků. Jednomu předmětu je věnováno 24 vyučovacích hodin.

Na hodinách se budete věnovat jak teoretickému zvládnutí dané problematiky, tak procvičení nabytých vědomostí na praktických příkladech a simulačních cvičeních.

MHA jako akademický titul?

Chcete více informací o vzdělávacím programu MHA?

Domluvte si osobní schůzku, kde vám zodpovíme případné dotazy a dozvíte se více podrobností o programu.
Kotaktní údaje naleznete zde.

Please type your full name.
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Invalid email address.
Neplatný vstup
Neplatný vstup

Naše studenty učíme zvládat výzvy, kterým čelí naše zdravotnictví.

Přijďte se i vy inspirovat do programu Master of Healthcare Administration!

Rychlý kontakt

logo ahmi bottom

Advance Healthcare Management Institute, s.r.o.
U Háje 22, 147 00 Praha 4

IČ: 28986024, DIČ:CZ28986024
Datová schránka: 3dpfkzt

Hledat