Exekutivní studijní program

Master of Healthcare Administration

Inovace jsou budoucnost zdravotnictví – naučte se je realizovat

více »
Robert Czekus

Program očima studentů

Účastníci jsou vybíráni z různých segmentů zdravotnictví: zástupci nemocnic, zdravotních pojišťoven, dodavatelských firem. Během kurzu se tak vytvoří neformální kontakty mezi účastníky, které lze využít v praxi při řešení pracovních problémů."
Robert Czékus | ekonomický náměstek - Fakultní nemocnice Brno
hodnocení dalších studentů
Alena Dvořáková

Program očima studentů

Mám důvěru ve výjimečnou kvalitu přednášejících. Výuka umožňuje vnímat témata v širších souvislostech a z jiné perspektivy, což je důležité pro komunikaci s kolegy z jiných oborů. Celkově je pro mne i atmosféra velmi motivující.
Alena Dvořáková | vedoucí obchodně lékárenského odboru - Fakultní nemocnice Plzeň
hodnocení dalších studentů
Jindřich Finek

Program očima studentů

Program MHA mne naučil lépe definovat problém, diagnostikovat potřebu změny a uskutečnit ji. Napomohl mi k pochopení některých ekonomických jevů ve zdravotnictví."
Jindřich Fínek | děkan - Lékařska fakulta v Plzni UK, přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky - Fakultní nemocnice Plzeň
hodnocení dalších studentů
Jiří Froněk

Program očima studentů

Studium bych doporučil zejména lékařům v řídících funkcích. Management ve zdravotnictví je u nás podceňovaný, chybí edukace i sdílení zkušeností. Program MHA nabízí obojí.
Jiří Froněk | přednosta Kliniky transplantační chirurgie - Institut klinické a experimentální medicíny
hodnocení dalších studentů
Monika Horníková

Program očima studentů

Pre všetkých tých, ktorý plánujú rásť ako jedinci, hľadajú nové impulzy a radi by ovplyvňovali systém riadenia zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti v budúcnosti. Program pravidelne umožňujeme absolvovať tým zamestnancom, kde vhodne dopľňa ich osobný rozvoj."
Monika Horníková | ředitelka - Hospic Dobrého Pastýře, Čerčany, předtím: generální ředitelka - GlaxoSmithKline
hodnocení dalších studentů
Roman Chmel

Program očima studentů

Na studium byly nejlepší reference, a to i od kolegů, kteří absolvovali MBA. Velkou výhodou programu MHA pro lékaře je cílené fokusování na oblast zdravotnictví.
Roman Chmel | přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky a zástupce náměstka pro LPP - Fakultní nemocnice Motol, 2. LF UK
hodnocení dalších studentů
Adam Janek

Program očima studentů

Studuji zároveň jiný MBA program, kde je cca 60% ryze teoretických pouček, které jsou těžko uplatnitelné v praxi. Oproti tomu program MHA je zaměřen na reálné problémy českého systému zdravotnictví a snaží se na tyto problémy nahlížet očima různých institucí a otevřeně se o těchto problémech diskutuje. To velmi oceňuji.
Adam Janek | ředitel - Oční centrum Praha
hodnocení dalších studentů
Tomáš Jedlička

Program očima studentů

Jednoznačně si cením zaměření specializovaného na zdravotnickou problematiku. Na programu také oceňuji to, že nenabízí jednoduché odpovědi, ale stimuluje spíše k pokládání otázek a hledání odpovědí z více pohledů."
Tomáš Jedlička | jednatel - Masarykova nemocnice - Rakovník
hodnocení dalších studentů
Branislav Jendroľ

Program očima studentů

MHA to jsou zajímavé myšlenky o fungování zdravotnictví ve světě, klíčové informace o slovenském a českém zdravotnictví od skutečných expertů a k tomu výborný networking"
Branislav Jendroľ | Riaditeľ úseku služieb poistencom - DÔVERA zdravotná poisťovňa
hodnocení dalších studentů
Aleš Kmínek

Program očima studentů

Oceňuji zde zaměření na zdravotnictví, komplexitu a hlavně to, že se nesoustředí jen na Česko, ale ukazuje spoustu řešení v jiných zemích, které lze u nás použít. Studium je užitečné pro všechny, kteří chtějí vystoupit ze své specializace a touží porozumět zdravotnictví v jeho nesmírné komplexnosti.
Aleš Kmínek | Medical Marketing Director - AstraZeneca
hodnocení dalších studentů
Petr Kocian

Program očima studentů

Po 20 letech aktivního působení v manažerských funkcích ve zdravotnictví jsem se rozhodl, že si rozšířím a osvěžím znalosti, které pro svou práci potřebuji. Program MHA mi vyhovuje mimo jiné tím, že je prakticky zaměřený, ale současně dostatečně kvalitně teoreticky podložený.
Petr Kocian | ředitel - Oční klinika Neovize/Duovize
hodnocení dalších studentů
Michal Kostern

Program očima studentů

Studium mi dalo širší perspektivu pohledu na české zdravotnictví z pozice jiných odvětví. Vysoce oceňuji i volbu přednášejících, kteří jsou skutečnými odborníky na danou problematiku."
Michal Kostern | Market Access Manager - AstraZeneca
hodnocení dalších studentů
Petra Kotrbová

Program očima studentů

Úspěšné prosazení každé změny je závislé na motivaci a komunikaci. Nepodceňujte důležitost společného porozumění mezi zdravotníky a ekonomy. Přesvědčte se, že cíl máme všichni společný. "
Petra Kotrbová | Odbor úhrad a smluvních vtahů se ZP - Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
hodnocení dalších studentů
Marek Ľubušký

Program očima studentů

Program MHA jsem si zvolil na základě obsahové struktury a personálního zajištění a zatím zcela naplňuje má očekávání.
Marek Ľubušký | Case Manager, vedoucí lékař Centra fetální medicíny a ultrazvukové diagnostiky na POR-GYN klinice - Fakultní nemocnice Olomouc
hodnocení dalších studentů
Milan Macek

Program očima studentů

Nejvíce mne překvapila kvalita a multidisciplinarita přednášek, čímž se kurz dle mých zkušeností velmi liší od jiných MBA programů v oblasti zdravotnictví."
Milan Macek | přednosta - Ústav biologie a lékařské genetiky, Fakultní nemocnice v Motole a 2. LF UK v Praze
hodnocení dalších studentů
Simona Másilková

Program očima studentů

Studium MHA nabízí rozšíření vzdělání a obzorů v mnoha různých oblastech zdravotnictví, tedy nejen z pohledu společnosti, kde pracuji. Myslím, že je velmi užitečný pro ty, kteří se rádi rozvíjejí a chtějí znát více, než svůj obor.
Simona Másilková | Market Access Manager - Gilead Sciences
hodnocení dalších studentů
Lubomír Matena

Program očima studentů

V minulosti jsem pracoval jako manažer mimo oblast zdravotnictví. Tento kurs mi umožnil získat rychlý přehled o pravidlech a principech fungování zdravotnictví. Velmi kladně také hodnotím kvalitní tým lektorů s příkladnými znalostmi přednášené problematiky."
Lubomír Matěna | vedoucí Odboru nákupu a investic - Institut klinické a experimentální medicíny
hodnocení dalších studentů
Pavel Pivrnec

Program očima studentů

"Na programu mne lákala možnost setkání s odborníky na nejvyšší úrovni a příležitost pro formální i neformální diskuze nad konkrétními problémy českého zdravotnictví. V tomto směru program MHA moje očekávání jednoznačně splnil."
Pavel Pivrnec | ředitel - Multiscan, předtím: ředitel regionální pobočky Praha - Všeobecná zdravotní pojišťovna
hodnocení dalších studentů
Hynek Rais

Program očima studentů

"Studium MHA považuji za dobrou investici pro sebe i pro rozvoj zdravotní pojišťovny. Poznatky, které získávám mohu v řadě případů srovnávat s praxí nebo přímo aplikovat. Oceňuji komplexní průřez témat, které mi dávají celkový náhled na systém zdravotní péče. Jsem rád, že při studiu mám možnost potkat řadu zajímavých lidí, kteří jsou pro mě odborně i osobnostně velkou inspirací a prima parťáci."
Hynek Rais | Ředitel divize Čechy, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
hodnocení dalších studentů
Ivana Sklenkova

Program očima studentů

"Pre štúdium MHA som sa rozhodla pre jeho špecializované zameranie na zdravotníctvo. Ako veľkú výhodu vidím možnosť výmeny skúseností s odborníkmi z rôznych oblastí z ČR a SR. Účasť v programe ma motivuje k hľadaniu nových riešení nielen v odbornej oblasti pri riadení nemocnice, ale aj pri mojom osobnom rozvoji. "
Ivana Sklenková | ekonomická ředitelka - Fakultní nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica
hodnocení dalších studentů
Irena Storová

Program očima studentů

Vzhledem k tomu, že během vzdělávacího programu se potkávají odborníci a manažeři z celého resortu oblasti zdravotnictví, a to jak státní správy, zdravotních pojišťoven, poskytovatelů zdravotní péče, ale i průmyslu, včetně přednášejících z nejrůznějších oblastí, dochází k získání velmi komplexního pohledu na zdravotnickou problematiku."
Irena Storová | ředitelka – Státní ústav pro kontrolu léčiv
hodnocení dalších studentů
Michal Šnorek

Program očima studentů

Program MHA vytváří díky výběru studentů z různých segmentů zdravotnického systému unikátní prostředí pro sdílení a diskuzi názorů z různých úhlů pohledu. Jedná se o mimořádně kreativní platformu, jejíž klíčovou charakteristikou je vzájemná interakce velmi chytrých, vzdělaných a zkušených profesionálů. Studium bych doporučil kandidátům na řídící pozice ve zdravotnictví nebo manažerům v začátku výkonu jejich funkce."
Michal Šnorek | předseda představenstva – Nemocnice České Budějovice
hodnocení dalších studentů
Lukáš Velev

Program očima studentů

Studium MHA mi umožnilo podívat se na mnou řízenou nemocnici z jiné perspektivy, což považuji z pohledu jejího dalšího rozvoje za nesmírně cenné. Naučil jsem se lépe chápat úlohu a postavení nemocnice v síti a hledat příležitost pro rozvoj poskytovaných služeb.
Lukáš Velev | ředitel - Nemocnice Jihlava
hodnocení dalších studentů
Tomáš Vymazal

Program očima studentů

Program MHA mi velmi rozšířil obzory a seznámil jsem se se zajímavými lidmi. Většina témat se týká mojí každodenní práce, dává mi možnost nahlédnout na principy fungování zdravotnictví. Kurz v tomto pojetí je fakt úžasný."
Tomáš Vymazal | přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče - Fakultní nemocnice Motol a 2. LF UK v Praze
hodnocení dalších studentů
Rudolf Zvolánek

Program očima studentů

MHA mi poskytuje poněkud jiný pohled na problematiku řízení a zejména možnost konzultovat aktuální problémy se svými kolegy – spolužáky, případně lektory. Množství příkladů probíraných ve výuce jsem již také dokázal využít v praxi, jako např. pravidla hodnocení bezpečnostních rizik.
Rudolf Zvolánek | náměstek ředitele pro zdravotní péči - Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
hodnocení dalších studentů
Anna Žižková

Program očima studentů

Tento program bych doporučila všem manažerům, kteří jsou noví v oblasti zdravotnictví, neboť zde mají možnost seznámit se s detailním fungováním pro ně doposud málo známé oblasti."
Anna Žižková | ekonomická náměstkyně - Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
hodnocení dalších studentů
 
 
If you are someone who prefers a more educated Paris elite escorts model, well-presented and fresh type of young lady, vip escorts Paris are you. We prefer to build a long-term, trusted client relationship, based on a superb quality, professionalism and integrity.

Zaměřeno na praktické potřeby

Lektoři z řad odborníků

Přednášky vedou přední odborníci na danou problematiku v ČR. Máte tak možnost přímého kontaktu s lidmi, kteří změny probíhající v českém zdravotnictví ovlivňují a spoluvytvářejí nebo sami realizovali významné zlepšení ve své organizaci.

Kdo u nás učí

Jak probíhá výuka?

Kurz trvá 1½ roku. Během tří semestrů absolvujete 14 předmětů rozdělených do 4 tematických bloků. Výuka probíhá jednou měsíčně od čtvrtka do soboty v prostorách na Hradčanském náměstí v Praze.

Ukázkový den

Program MHA z pohledu studentů v pěti minutách

Připojte se k úspěšným absolventům našeho vzdělávacího programu, získejte praktické znalosti od předních odborníků a podílejte se na zlepšení řízení českého zdravotnictví.

Přihláška a praktické informace

Události

5.4. - Advance Institute 5.4. 2023 představil novou publikaci s názvem „Prevence – praktický návod na zlepšení zdravotního stavu a podporu ekonomického růstu“. Průměrný Čech díky době, kterou prožije s vážnými nemocemi, ztrácí ekvivalent deseti let svého života. Tato situace má i obrovské ekonomické dopady. Možnost nápravy tohoto smutného stavu nabízí zejména prevence. Publikaci naleznete ZDE, její vznik podpořili Aifp, Medtronic,EUC, OZP, VZP ČR, ZPMV, VOZP

23.5. - Pavel Hroboň členem NERV Pavel byl jmenován členem nové Národní ekonomické rady vlády (NERV). Je jediným členem, který má blízko ke zdravotnictví. Bude se snažit podporovat vnímání zdravotnictví jako oblasti, do které se Ćesku vyplatí promyšleně investovat.

27.3.2023 - Rozhovor Pavla Hroboně pro Zdravotnický deník na téma chystané konference Prague International Health Summit 2023.;ZDE


Archiv zpráv

Partneři