• Advance Healthcare Management Institute, s.r.o., U Háje 296/22, 147 00 Praha 4

Zdravotní systém z makropohledu

Cíl tématického bloku

Lepší pochopení prostředí českého zdravotnictví v globálních souvislostech

 

Předměty tématického bloku:

Vliv zdravotní péče na zdraví obyvatelstva

V průběhu předmětu porozumíte vztahu zdraví a zdravotních služeb. Podíváme se na zdravotní stav obyvatel České republiky a české zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Také se seznámíme s možnostmi měření zdravotního stavu a výsledků poskytování zdravotních služeb a uvědomíte si, co dokáže a nedokáže říci statistika a medicína založená na důkazech. Na příkladech budeme diskutovat roli prevence a péče o zdraví veřejnosti.

 

Ekonomie zdravotnictví

Na začátku vám na konkrétních příkladech vysvětlíme nebo osvěžíme základní principy ekonomie a ekonomického myšlení jako jsou nabídka a poptávka, elasticita nebo marginální analýza. Většina problémů zdravotnictví či výzvy, které přináší stárnutí populace a technologický pokrok, je nejčastěji spojována s hrozbou nedostatku zdrojů. Problém je o mnoho širší a k jeho pochopení nám pomůže ekonomie zdravotnictví, která hledá odpovědi na tři klíčové otázky:

  • Co má být produkováno ve zdravotnictví?
  • Kdo to má produkovat a jak má být produkce organizována, aby byla efektivní?
  • Pro koho se to má produkovat a jak má být výsledek rozdělován?

 

Zdravotnictví a právo

Poskytneme vám základní orientaci v podstatných a aktuálních tématech zdravotnického práva, mezi které nepochybně patří vztah lékaře a pacienta, práva pacienta, otázky trestní odpovědnosti při poskytování zdravotní péče nebo nárok pojištěnce z veřejného zdravotního pojištění a jeho vymahatelnost. Budeme se věnovat i etickým otázkám spojeným s výkonem zdravotnického povolání či korupcí ve zdravotnictví.

 

Nové trendy ve zdravotnictví a zdravotním pojištění

Seznámíme se s nejnovějšími reformními trendy ve vybraných vyspělých zemích a s prvními zkušenostmi s jejich aplikací. Budeme se věnovat tématu financování zdravotnictví, probereme nominální pojistné, osobní účty, platby za „nadstandard“. Dále se zaměříme na vztahy mezi plátci a poskytovateli a nové trendy v organizaci poskytování zdravotní péče jako je zdravotní péče řízená spotřebitelem. V diskusi se budeme věnovat nedávné historii a výhledu reforem v ČR včetně možností uplatnění zahraničních zkušeností.

 

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Přednáška o tom, co je potřeba udělat pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vaší instituci. Přednáška je vyžadována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Rychlý kontakt

logo ahmi bottom

Advance Healthcare Management Institute, s.r.o.
U Háje 22, 147 00 Praha 4

IČ: 28986024, DIČ:CZ28986024
Datová schránka: 3dpfkzt

Hledat