• Advance Healthcare Management Institute, s.r.o., U Háje 296/22, 147 00 Praha 4

Zdravotní systém z mikropohledu

Cíl tématického bloku

Detailnější fungování jednotlivých institucí ve zdravotnictví, možnosti zvyšování jejich produktivity, kvality a efektivity; organizace vztahů mezi plátci a poskytovateli.

 

Předměty tématického bloku:

Nástroje řízení kvality ve zdravotnictví

Kvalita ve zdravotnictví zcela jistě není abstraktním ani neměřitelným pojmem. Naším společným cílem bude porozumět principům a různým pohledům na měření kvality poskytování zdravotních služeb. Seznámíme se s nejčastějšími metodikami práce s indikátory kvality. Na konkrétních příkladech si ověříme užitečnost standardizace klinických postupů a pravidla implementace těchto „clinical pathways“ do praxe. Rovněž se budeme zabývat ve světě obvyklými nástroji na měření bezpečnosti a spokojenosti pacientů a pravidly pro jejich zveřejňování.

 

Zvyšování efektivity ve zdravotnictví

Vzhledem k prudce rostoucím nákladům a omezenému množství zdrojů ve zdravotnictví je problematika zvyšování efektivity klíčovou oblastí zájmu zdravotnických manažerů. My se budeme zabývat metodikou hodnocení efektivnosti, účinnosti a nákladovosti léčebných metod. Na praktických příkladech si ukážeme vliv úspor z rozsahu, specializace, integrace péče a managementu klinického případu na efektivitu poskytování péče. Zaměříme se také na principy farmakoekonomiky a praktické použití hodnocení medicínské a nákladové efektivity u nových medicínských technologií – health technology assessment.

 

Finanční vztahy mezi plátci a poskytovateli zdravotních služeb

Podrobně se seznámíme s parametry nejčastěji u nás i ve světě užívaných platebních mechanismů jako je paušál, platba za případ (DRG), kapitace či platba za výkon. Ukážeme si jejich specifika, historii vývoje jejich použití v ČR a dopady na chování plátců i poskytovatelů zdravotní péče. Na praktickém příkladu si rozebereme metodiku tvorby a administrace kontraktu a ukážeme si princip platby za výkonnost a kvalitu – přístup „pay-for-performance“. Budeme se také zabývat problematikou regulace cen léků a zdravotnických prostředků.

Rychlý kontakt

logo ahmi bottom

Advance Healthcare Management Institute, s.r.o.
U Háje 22, 147 00 Praha 4

IČ: 28986024, DIČ:CZ28986024
Datová schránka: 3dpfkzt

Hledat