• Advance Healthcare Management Institute, s.r.o., U Háje 296/22, 147 00 Praha 4

Řízení institucí ve zdravotnictví

Cíl tématického bloku

Klíčové oblasti zlepšení řízení vaší organizace

 

Předměty tématického bloku:

Strategický management v praxi

Vyzkoušíme si tradiční postup při určení strategie – analýza vnějšího prostředí, zhodnocení schopností vlastní organizace a jejích konkurenčních výhod, řízení implementace strategie a její přizpůsobení měnící se vnější situaci. V rámci předmětu se seznámíme s několika konkrétními případy úspěšné strategie z domova i ze zahraničí.

 

Finanční management a řízení nákladů

Naučíme se ohodnotit finanční zdraví své organizace tak, abyste mohli tuto informaci použít pro rozhodování o jejím dalším rozvoji. Na konkrétních příkladech si ukážeme, jak se správně rozhodovat mezi několika investičními projekty. Vyzkoušíme si, jak připravit finanční plán vaší organizace a které parametry jsou pro něj klíčové. Budeme se také věnovat metodám řízení nákladů.

 

Informační systémy ve zdravotnictví

Jaký je skutečný potenciál informačních systémů pro vaši organizaci a pro celé zdravotnictví? Co může a co nemůže vyřešit eHealth? Pomůžeme vám odpovědět si na tyto otázky, stejně jako zlepšit své schopnosti vytvořit zadání pro váš informační systém. Získáte praktické poznatky pro řízení investic a provozu informačního systému.

 

Řízení vztahu s pacienty a zákazníky

Chyby, dlouhé čekání nebo nespokojenost zákazníka se službami vaší organizace jsou nejčastěji důsledkem nesprávně nastavených procesů a nedostatečné komunikace. Cílem tohoto předmětu je naučit se na konkrétních příkladech přemýšlet o tom, jak udělat z klientovy návštěvy příjemný zážitek tak, aby čerpal vaše služby pravidelně nebo aby vás doporučil svým známým. Naučíme se také, proč a jak komunikovat o kvalitě svých služeb, a to jak směrem ke klientům, tak i dovnitř společnosti.

Rychlý kontakt

logo ahmi bottom

Advance Healthcare Management Institute, s.r.o.
U Háje 22, 147 00 Praha 4

IČ: 28986024, DIČ:CZ28986024
Datová schránka: 3dpfkzt

Hledat