• Advance Healthcare Management Institute, s.r.o., U Háje 296/22, 147 00 Praha 4

Leadership a osobní rozvoj

Cíl tématického bloku

Rozvoj vašich schopností pro vedení a prezentaci

 

Předměty tématického bloku:

Efektivní řízení lidských zdrojů

Dozvíte se, jaké jsou požadavky na manažerské dovednosti vedoucího zdravotnického týmu v různých situacích. Seznámíme se s moderními technikami sebeorganizace. Naučíte se používat efektivní styly vedení podřízených k výkonu a kvalitě, využívat různé způsoby motivace a podávat účinnou zpětnou vazbu vedoucí k jejich rozvoji. Řekneme si, co je potřeba k systematickému budování efektivně pracujícího týmu. Všechny zmíněné techniky si ihned vyzkoušíme v rámci interaktivního tréninku.

 

Řízení a prezentace změny

Naučíme se, jak zavádět změnu na pracovišti a přesvědčit tým, aby ji přijal. Na konkrétním příkladu ve zdravotnictví si ukážeme management realizované změny v praxi a probereme kritické body tohoto procesu. Dozvíte se potřebné kroky projektu změny. Procvičíme si motivační prezentaci změny na projektu ze své praxe, včetně zvládání odporu podřízených ke změně. Během tohoto předmětu budete mít možnost zdokonalit i svoje prezentační, komunikační a argumentační dovednosti.

 

Strategie úspěšné komunikace a vyjednávání

V tomto kurzu si na simulačních technikách nacvičíme řešení náročných a konfliktních situací s podřízenými. Dozvíte se praktické tipy, jak úspěšně vyjednávat s interními i externími subjekty. Naučíte se efektivně vést pracovní porady, týmově řešit odborné problémy a seznámíte se se způsoby rychlého rozhodování. Po absolvování kurzu si budete vědět rady při řešení náročných i běžných situací v pracovních týmech.

Rychlý kontakt

logo ahmi bottom

Advance Healthcare Management Institute, s.r.o.
U Háje 22, 147 00 Praha 4

IČ: 28986024, DIČ:CZ28986024
Datová schránka: 3dpfkzt

Hledat