Jak vypadá jeden den studia

 

Výuka probíhá po dobu 1,5 roku jednou měsíčně od čtvrtka do soboty. Přesné termíny kurzů budou stanoveny před zahájením semestru.

 

Standardně se učí ve čtvrtek a pátek od 9:00 do 18:00 a v sobotu od 8:30 -13:00.

   

„V zabezpečené studentské zóně mají studenti k dispozici kromě handoutů prezentací i audiozáznamy z přednášek. Mohou si je tak vyslechnout doma v případě, že je přednáška zaujala, nebo se nemohli zúčastnit kvůli nemoci nebo služební cestě.“

 

Typický rozvrh dne (ukázka ze studentské zóny):
  

09:00 - 10:00

Úvod – hodnocení kvality zdravotních služeb

Daniel Hodyc

prezentace (pdf.) - UKÁZKA

audiozáznam - UKÁZKA

 
10:30 – 12:00

Nástroje zvyšování kvality v jiných odvětvích než ve

zdravotnictví, možnosti a limity jejich přenositelnosti

Daniel Svoboda

prezentace (pdf.)

audiozáznam - UKÁZKA

 
13:30 – 15:00

Indikátory kvality zdravotní péče založené na zkušenosti

pacientů a zdravotníků

Tomáš Raiter

prezentace (pdf.)

audiozáznam - UKÁZKA

 
15:30 – 16:30

Indikátory kvality ,jejich funkce,

vytváření, implementace

Daniel Hodyc

prezentace (pdf.)

audiozáznam -UKÁZKA

 
17:00 – 18:00

Bezpečí pacientů - úvod

David Marx

prezentace (pdf.)

audiozáznam  - UKÁZKA