O nadačním fondu Advance Institute

 
Nadační fond byl zřízen v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, v platném znění jako účelové sdružení majetku pro rozvoj vědy a vzdělávání a zvyšování kvality a zlepšování řízení zdravotnictví. Účelem nadačního fondu je účinná podpora vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v oblasti řízení zdravotnictví a podpora výzkumu v této oblasti.

Posláním nadačního fondu je získávat finanční prostředky od dárců a poskytovat je transparentním způsobem na podporu vzdělávání řídících pracovníků ve zdravotnictví v oblasti managementu institucí a na podporu výzkumu v této oblasti.

Listiny nadačního fondu Advance Institute

Předseda Správní rady Nadačního fondu:

 

Mgr. Henrieta Tulejová, M.S. - partner Advance Healthcare Management Institute
vznik funkce: od 8. 1. 2013 dosud
členství: od 15. 11. 2010 dosud

 

 

Členové Správní rady Nadačního fondu:

 

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. - přednosta Onkologického a radioterapeutického oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň

členství: od 2. 12. 2013 dosud

 

Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. - přednostka Dermatovenerologické kliniky, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Nemocnice Na Bulovce

členství: od 2. 12. 2013 dosud

 

 

 

Od ročníku 2017-2018 programu MHA nabízí Advance Institute vybraným studentům stipendijní místa, která dotuje z vlastních prostředků.
     

 

Stipendia udělená pro rok 2016-2017

 

Počet přijatých žádostí o stipendium

Do termínu o zaslání žádosti jich bylo obdrženo 9.

 

Vybraní uchazeči, kterým bylo uděleno stipendium 100.000 Kč:

Celkově bylo možné udělit stipendium 100.000 Kč pěti studentům. Po posouzení splnění kritérií byli vybraní následující uchazeči:

 

Prof. MUDr. Petr Vlček, CSc. |přednosta Kliniky nukleární medicíny a endokrinologie, Fakultní nemocnice Motol
Ing. Jitka Pešová,| vedoucí Oddělení centrálního nákupu, IKEM

MUDr. Roman Sýkora, Ph.D., | ředitel, Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Mgr. Ing. Bc. Roman Kotlín, Ph.D., | zástupce ředitele, Ústav hematologie a krevní transfuze

MUDr. Vojtěch Kratochvíl,| zástupce primáře Oddělení nukleární medicíny, Nemocnice České Budějovice

 

Členové správní rady Nadačního fondu Advance Institute:

Mgr. Henrieta Tulejová, M.S

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

MUDr. Tomáš Jedlička

Prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.

 

KRITÉRIA hodnocení uchazečů

1. obecná kritéria:

Uchazeč o stipendium je zaměstnancem zdravotnického zařízení lůžkové zdravotní péče, které poskytuje zdravotní péči hrazenou v převážné míře z veřejného zdravotního pojištění, případně zaměstnancem neziskového zdravotnického zařízení ambulantní zdravotní péče nebo zaměstnancem státní správy, samosprávy a neziskových organizací (jako jsou pacientské organizace a jiná sdružení), které se věnují oblasti zdravotnictví, má ukončené vysokoškolské studium minimálně bakalářského stupně, má adekvátní praxi na manažerské pozici, např. ředitel, náměstek, primář, přednosta kliniky apod.

 

2. kritéria pro udělení stipendia:

Na základě předchozích pracovních zkušeností, vzdělání, motivačního listu a doporučujícího listu uchazeč prokáže schopnost přispět k vyšší interaktivitě a kvalitě programu Master of Healthcare Administration, možnost a schopnost využít získané poznatky pro zlepšení výkonnosti a konkurenceschopnosti instituce, ve které pracuje.

 

Stipendia udělená pro rok 2015-2016

 

Počet přijatých žádostí o stipendium

Do termínu o zaslání žádosti jich bylo obdrženo 9.

 

Vybraní uchazeči, kterým bylo uděleno stipendium 100.000 Kč:

Celkově bylo možné udělit stipendium 100.000 Kč čtyřem studentům. Po posouzení splnění kritérií byli vybraní následující uchazeči:

 

MUDr. Hynek Říha, Ph.D. | zástupce přednosty, Institut klinické a experimentální medicíny
Prof. MUDr. Radek Hart, Ph.D., FRCS,| přednosta, Ortopedicko-traumatolog. oddělení, Nemocnice Znojmo (ke studiu nenastoupil, prostředky na stipendium byly opět rozděleny v následujícím roce)

MUDr. Rudolf Zvolánek| náměstek ředitele pro zdravotní péči, Zdravotnická záchranná služba JM kraje

Ing. Martin Mayer, Ph.D.| náměstek pro provoz a investice, Ústav hematologie a krevní transfuze

 

Členové správní rady Nadačního fondu Advance Institute:

Mgr. Henrieta Tulejová, M.S

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

MUDr. Tomáš Jedlička

Prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.

 

KRITÉRIA hodnocení uchazečů

1. obecná kritéria:

Uchazeč o stipendium je zaměstnancem zdravotnického zařízení lůžkové zdravotní péče, které poskytuje zdravotní péči hrazenou v převážné míře z veřejného zdravotního pojištění, případně zaměstnancem neziskového zdravotnického zařízení ambulantní zdravotní péče nebo zaměstnancem státní správy, samosprávy a neziskových organizací (jako jsou pacientské organizace a jiná sdružení), které se věnují oblasti zdravotnictví, má ukončené vysokoškolské studium minimálně bakalářského stupně, má adekvátní praxi na manažerské pozici, např. ředitel, náměstek, primář, přednosta kliniky apod.

 

2. kritéria pro udělení stipendia:

Na základě předchozích pracovních zkušeností, vzdělání, motivačního listu a doporučujícího listu uchazeč prokáže schopnost přispět k vyšší interaktivitě a kvalitě programu Master of Healthcare Administration, možnost a schopnost využít získané poznatky pro zlepšení výkonnosti a konkurenceschopnosti instituce, ve které pracuje.

 

Stipendia udělená pro rok 2014-2015

 

Počet přijatých žádostí o stipendium

Do termínu o zaslání žádosti jich bylo obdrženo 11.

 

Vybraní uchazeči, kterým bylo uděleno stipendium 100.000 Kč (řazeni podle abecedy):

Celkově bylo možné udělit stipendium 100.000 Kč třem studentům. Po posouzení splnění kritérií byli vybraní následující uchazeči:

 

Prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. | přednosta, II. Chirurgická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice
MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS. | přednosta, Klinika transplantační chirurgie, Institut Klinické a Experimentální Medicíny
Ing. Petr Nosek | náměstek pro ekonomiku, Státní ústav pro kontrolu léčiv

 

Členové správní rady Nadačního fondu Advance Institute:

Mgr. Henrieta Tulejová, M.S

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

MUDr. Tomáš Jedlička

Prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.

 

KRITÉRIA hodnocení uchazečů

1. obecná kritéria:

Uchazeč o stipendium je zaměstnancem zdravotnického zařízení lůžkové zdravotní péče, které poskytuje zdravotní péči hrazenou v převážné míře z veřejného zdravotního pojištění, případně zaměstnancem neziskového zdravotnického zařízení ambulantní zdravotní péče nebo zaměstnancem státní správy, samosprávy a neziskových organizací (jako jsou pacientské organizace a jiná sdružení), které se věnují oblasti zdravotnictví, má ukončené vysokoškolské studium minimálně bakalářského stupně, má adekvátní praxi na manažerské pozici, např. ředitel, náměstek, primář, přednosta kliniky apod.

 

2. kritéria pro udělení stipendia:

Na základě předchozích pracovních zkušeností, vzdělání, motivačního listu a doporučujícího listu uchazeč prokáže schopnost přispět k vyšší interaktivitě a kvalitě programu Master of Healthcare Administration, možnost a schopnost využít získané poznatky pro zlepšení výkonnosti a konkurenceschopnosti instituce, ve které pracuje.

 

Stipendia udělená pro rok 2013-2014

 

Počet přijatých žádostí o stipendium

Do termínu o zaslání žádosti jich bylo obdrženo 10.

 

Vybraní uchazeči, kterým bylo uděleno stipendium 100.000 Kč (řazeni podle abecedy):

Celkově bylo možné udělit stipendium 100.000 Kč sedmi studentům. Po posouzení splnění kritérií byli vybraní následující uchazeči:

 

Prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. | přednosta Chirurgické kliniky, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Ing. Lubomír Matěna | vedoucí odboru nákupu a investic, Institut klinické a experimentální medicíny
M.Litt. Ondřej Roztomilý | vedoucí Odboru úhradových mechanismů a zdravotního pojištění, MZ ČR
Mgr. Dita Svobodová | náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání a kvalitu, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
MUDr. Ing. Michal Šnorek | lékař - kardiolog, hlavní koordinátor pro DRG, Nemocnice České Budějovice
MUDr. František Vlček | zástupce ředitele, Spojená akreditační komise, o.p.s.
MUDr. Tomáš Vymazal | primář, zdravotnický zástupce přednosty, KARIM, Fakultní nemocnice Motol

 

Přítomní členové správní rady Nadačního fondu Advance Institute:

PhDr. Alice Hamplová

MUDr. Jan Herget, DrSc.

MUDr. Pavel Hroboň, M.S.

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D. MBA

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

 

KRITÉRIA hodnocení uchazečů

1. obecná kritéria:

Uchazeč o stipendium je zaměstnancem zdravotnického zařízení lůžkové zdravotní péče, které poskytuje zdravotní péči hrazenou v převážné míře z veřejného zdravotního pojištění, případně zaměstnancem neziskového zdravotnického zařízení ambulantní zdravotní péče nebo zaměstnancem státní správy, samosprávy a neziskových organizací (jako jsou pacientské organizace a jiná sdružení), které se věnují oblasti zdravotnictví, má ukončené vysokoškolské studium minimálně bakalářského stupně, má adekvátní praxi na manažerské pozici, např. ředitel, náměstek, primář, přednosta kliniky apod.

 

2. kritéria pro udělení stipendia:

Na základě předchozích pracovních zkušeností, vzdělání, motivačního listu a doporučujícího listu uchazeč prokáže schopnost přispět k vyšší interaktivitě a kvalitě programu Master of Healthcare Administration, možnost a schopnost využít získané poznatky pro zlepšení výkonnosti a konkurenceschopnosti instituce, ve které pracuje.

 

 

Stipendia udělená pro rok 2012-2013

 

Počet přijatých žádostí o stipendium

Do termínu o zaslání žádosti jich bylo obdrženo 9.

 

Vybraní uchazeči, kterým bylo uděleno stipendium 100.000 Kč (řazeni podle abecedy):

Celkově bylo možné udělit stipendium 100.000 Kč osmi studentům. Po posouzení splnění kritérií byli vybraní následující uchazeči:

 

Doc. MUDr. Jindřich Fínek | primář onkologického pracoviště, Fakultní nemocnice Plzeň
Doc. MUDr. Robert Grill | přednosta Urologické kliniky, 3. Lékarská Fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Ing. Petr Hrabák | vedoucí odboru zdravotního účtování a statistiky, Fakultní nemocnice Plzeň
MUDr. Petr Janec | primář novorozeneckého oddělení, Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem o.z.
MUDr. Jiří Krejčík |praktický lékař, OSVČ
M.Litt. Ondřej Roztomilý |analytik, kancelář náměstka pro zdravotní pojištění, Ministerstvo zdravotnictví
MUDr. Helena Šmejkalová | manažer, sekundární lékař chirurgie, Fakultní nemocnice Motol
MUDr. Jiří Švarc | primář ochranného léčení, Psychiatrická léčebna Bohnice

 

Přítomní členové správní rady Nadačního fondu Advance Institute:

PhDr. Alice Hamplová

MUDr. Jan Herget, DrSc.

MUDr. Pavel Hroboň, M.S.

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D. MBA

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

 

KRITÉRIA hodnocení uchazečů

1. obecná kritéria:

 • je zaměstnancem zdravotnického zařízení lůžkové zdravotní péče, které poskytuje zdravotní péči hrazenou v převážné míře z veřejného zdravotního pojištění, případně zaměstnancem neziskového zdravotnického zařízení ambulantní zdravotní péče nebo zaměstnancem státní správy, samosprávy a neziskových organizací (jako jsou pacientské organizace a jiná sdružení), které se věnují oblasti zdravotnictví,
 • má ukončené vysokoškolské studium minimálně bakalářského stupně,
 • má adekvátní praxi na manažerské pozici, např. ředitel, náměstek, primář, přednosta kliniky apod.

 

2. kritéria pro udělení stipendia:

Na základě předchozích pracovních zkušeností, vzdělání, motivačního listu a doporučujícího listu uchazeč prokáže:

 • schopnost přispět k vyšší interaktivitě a kvalitě programu Master of Healthcare Administration,
 • možnost a schopnost využít získané poznatky pro zlepšení výkonnosti a konkurenceschopnosti instituce, ve které pracuje.

 

 

Stipendia udělená pro rok 2011-2012

 

Počet přijatých žádostí o stipendium

Do termínu o zaslání žádosti jich bylo obdrženo 12.

 

Vybraní uchazeči, kterým bylo uděleno stipendium 100.000 Kč (řazeni podle abecedy):

Celkově bylo možné udělit stipendium 100.000 Kč osmi studentům. Po posouzení splnění kritérií byli vybraní následující uchazeči:

 

Ing. Robert Czékus | ekonomický náměstek, Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Lukáš Kettner | vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu kraje Vysočina, Krajský úřad kraje Vysočina
MUDr. Pavel Koranda | Ph.D., zástupce přednosty Kliniky nukleární medicíny, Fakultní nemocnice Olomouc
Mgr. Ivana Králíčková | DiS , hlavní sestra, Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Prof. MUDr. Milan Macek, DrSc. | přednosta, Ústav biologie a lékařské genetiky, UK v Praze, 2. LF, FN v Motole
MUDr. Jiří Mrázek | náměstek ředitele pro zdravotní péči, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Chomutov o.z.
Ing. Eva Šůlová | kontrolerka, Fakultní nemocnice Plzeň
Ing. Eva Švecová | delivery manažer, Národní referenční centrum

 

Přítomní členové správní rady Nadačního fondu Advance Institute:

PhDr. Alice Hamplová

MUDr. Jan Herget, DrSc.

MUDr. Pavel Hroboň, M.S.

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D. MBA

 

KRITÉRIA hodnocení uchazečů

1. obecná kritéria:

 • je zaměstnancem zdravotnického zařízení lůžkové zdravotní péče, které poskytuje zdravotní péči hrazenou v převážné míře z veřejného zdravotního pojištění, případně zaměstnancem neziskového zdravotnického zařízení ambulantní zdravotní péče nebo zaměstnancem státní správy, samosprávy a neziskových organizací (jako jsou pacientské organizace a jiná sdružení), které se věnují oblasti zdravotnictví,
 • má ukončené vysokoškolské studium minimálně bakalářského stupně,
 • má adekvátní praxi na manažerské pozici, např. ředitel, náměstek, primář, přednosta kliniky apod.

 

2. kritéria pro udělení stipendia:

Na základě předchozích pracovních zkušeností, vzdělání, motivačního listu a doporučujícího listu uchazeč prokáže:

 • schopnost přispět k vyšší interaktivitě a kvalitě programu Master of Healthcare Administration,
 • možnost a schopnost využít získané poznatky pro zlepšení výkonnosti a konkurenceschopnosti instituce, ve které pracuje.

 

 

Stipendia udělená pro rok 2010-2011

 

Počet přijatých žádostí o stipendium

Do termínu pro zaslání žádostí jich bylo obdrženo 13, z toho 3 uchazeči nesplnili obecné podmínky pro udělení slevy

 

Vybraní uchazeči, kterým bylo uděleno stipendium 100.000 Kč (řazeni podle abecedy):

Celkově bylo možné udělit stipendium 100.000 Kč sedmi studentům. Po posouzení splnění kritérií byli vybraní následující uchazeči:

 

MUDr. Hynek Heřman | vedoucí lékař, Ústav pro péči o matku a dítě
MUDr. Tomáš Jedlička | ředitel nemocnice, Mělnická zdravotní a.s., Nemocnice Mělník
MUDr. Jana Malinová | primářka Kliniky pracovního lékařství, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Ing. Marie Nushiová | ředitelka kanceláře nemocnice, Ústřední vojenská nemocnice
Ing. Kateřina Ondráčková | manažerka nákupu léků, Fakultní nemocnice Olomouc
Ing. Zdeněk Páv | vedoucí oddelení manažerských informací, Fakultní nemocnice Plzeň
MUDr. Pavel Turčáni | primář Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Brno Bohunice

 

Přítomní členové správní rady Nadačního fondu Advance Institute:

MUDr. Jan Herget, DrSc – člen Akademické rady

MUDr. Pavel Hroboň, M.S. – ředitel Advance Healthcare Management Institute

Doc. MPhil. Ondřej Schneider, Ph.D. – člen Akademické rady

 

KRITÉRIA hodnocení uchazečů

1. obecná kritéria:

 • je zaměstnancem zdravotnického zařízení lůžkové zdravotní péče, které poskytuje zdravotní péči hrazenou v převážné míře z veřejného zdravotního pojištění, případně zaměstnancem neziskového zdravotnického zařízení ambulantní zdravotní péče nebo zaměstnancem státní správy, samosprávy a neziskových organizací (jako jsou pacientské organizace a jiná sdružení), které se věnují oblasti zdravotnictví,
 • má ukončené vysokoškolské studium minimálně bakalářského stupně,
 • má adekvátní praxi na manažerské pozici, např. ředitel, náměstek, primář, přednosta kliniky apod.

 

2. kritéria pro udělení stipendia:

Na základě předchozích pracovních zkušeností, vzdělání, motivačního listu a doporučujícího listu uchazeč prokáže:

 • schopnost přispět k vyšší interaktivitě a kvalitě programu Master of Healthcare Administration,
 • možnost a schopnost využít získané poznatky pro zlepšení výkonnosti a konkurenceschopnosti instituce, ve které pracuje.