Akademická rada

 
Akademická rada je odborným poradním sborem Advance Healthcare Management Institute v oblasti výuky i dalších aktivit.

 • Členství v Akademické radě vzniká na základě pozvání ze strany Advance Institute a není nijak honorováno.
 
Členové Akademické rady

 

  • Armin H. Fidler, M.D., MPH, MSc., DTM&H - prezident Evropské asociace zdravotního managementu (European Health Management Association), lektor a člen fakulty Centra managementu Innsbruck, poradce Federálního ministerstva zdravotnictví v Rakousku.

  • Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. - přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky, Fakultní nemocnice Plzeň

  • Doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. FRCS - zástupce přednosty Transplantcentra, přednosta Kliniky transplantační chirurgie, Institut Klinické a Experimentální Medicíny

  • PhDr. Martin Gregor, Ph.D. - ředitel Institutu ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

  • Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. - přednostka Dermatovenerologické kliniky , 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Nemocnice Na Bulovce

  • Ing. Martin Kultan - předseda představenstva a generální ředitel Dôvera zdravotná poisťovňa, Slovensko

  • MUDr. David Marx, Ph.D. - proděkan pro studium a výuku na 3. lékařské fakultě University Karlovy, ředitel Spojené akreditační komise