PDF
 
number advance newsletter
A2; 2/2017 www.advanceinstitute.cz

 

Novinky v úhradové vyhlášce pro rok 2018

 
Daniel Hodyc, Petra Kučová, Advance Healthcare Management Institute | 11. 12. 2017
 
 

 

Úhradová vyhláška pro rok 2018 je zejména v segmentu akutní lůžkové a následné péče silně prorůstová a odráží jak příznivý ekonomický vývoj, tak slíbené zlepšení finanční situace pracovníků ve zdravotnictví. Nárůst úhrad pocítí zejména nemocnice – kromě 10% navýšení platů zdravotnických pracovníků v nemocnicích se v úhradách odráží i dvoutisícových příplatek za směnnost u nelékařských profesí. Úhradová vyhláška pro následující rok nepřináší výrazné změny v mechanismech úhrad, i přesto zde najdeme některé novinky. 

 

Parametry systému

 

V roce 2018 je počítáno s navýšením nákladů na zdravotní služby o 16,4 mld. Kč na celkových 283 mld. Kč. Nárůst bude pokryt jednak z očekávaného vyššího výběru pojistného – díky růstu mezd a zaměstnanosti počítá Ministerstvo zdravotnictví se zvýšením příjmů za pojistné zaměstnanců a OSVČ o 11,4 mld. Kč, navýšení platby za státní pojištěnce přinese dalších 3,5 mld. Kč, je však počítáno i s využitím přebytku letošního roku (1,5 mld. Kč). Většina z tohoto nárůstu půjde do nemocnic, které si polepší o více než 9 mld. Kč, ambulantní specialisté dostanou navíc 2,6 mld. Kč oproti letošnímu roku, na léčbu tzv. centrovými léky je vyhrazeno dalších 1,4 mld. Kč. Další dodatečné výdaje jsou spojeny s legislativními změnami, jako je např. nařízení EU o zákazu používání amalgámových výplní u dětí do 15 let a těhotných a kojících žen, snížení limitu na doplatky na léky u dětí, mladistvých a seniorů či kompenzace lékařům za náklady spojené se zavedením elektronického receptu (1,70 Kč za každou položku na receptu). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Hlavní změny v úhradách poskytovatelů lůžkové péče

 

Úhrady v nemocnicích jsou determinovány dvěma faktory: deklarovaným 10% navýšením tarifních platů zdravotnických pracovníků a zvýšením příplatku za směnnost u nelékařských pracovníků o 2 000 Kč. U nemocnic je počítáno s nárůstem úhrady za akutní lůžkovou péči o 11–14 % (oproti roku 2016) dle tzv. koeficientu nárůstu, který se odvíjí od základní sazby nemocnice v referenčním roce 2016: čím nižší základní sazba, tím vyšší nárůst úhrady. Dle Ministerstva zdravotnictví má tento mechanismus zajistit dostatečné prostředky na nárůst platů i v menších nemocnicích (resp. nemocnicích s historicky nižšími základními sazbami), kde tvoří osobní náklady vyšší podíl v rozpočtu nemocnice. 

 

Další navýšení, určené pro kompenzaci příplatku za směnnost nelékařských pracovníků, je navázáno na počet vykázaných ošetřovacích dní v referenčním období. Dle typu ošetřovacího dne dostane nemocnice za každý OD 40–91 Kč u akutní péče, 260–520 Kč u intenzivní péče, která je odstupňovaná podle TISS skóre. Tento mechanismus navýšení úhrad jde proti dlouhodobé snaze o zkracování délky hospitalizace, neboť z něho profitují zejména nemocnice, které v referenčním období vykázaly nejvíce OD. Průměrná velká nemocnice si tak může přijít na dodatečných 30 mil. Kč. Navýšení je podmíněno vykázáním v roce 2018 alespoň 80 % počtu dnů vykázaných v roce 2016.  

 

Mechanismus úhrady formou případového paušálu zůstává zachován. Pro dosažení úhrady ve výši roku 2016 stačí nemocnici dosáhnou 95 % produkce referenčního období 2016. Opět jsou ve vyhlášce stanoveny minimální základní sazby, a to ve třech výších: 35 500 Kč a 32 500 Kč pro nemocnice se statutem vybraných center vysoce specializované péče (vyšší sazba pro nemocnice s centry cerebrovaskulární péče, komplexní kardiovaskulární a onkologické péče, nižší sazba pro nemocnice s centry onkologické péče, traumatologické péče pro děti a iktových center), 25 000 Kč pro ostatní. 

 

Nadprodukce nemocnic nad 104 % produkce referenčního období je (při adekvátním nárůstu počtu ošetřených pojištěnců) hrazena plynule klesající sazbou – do výše 110 % zhruba z 80 %, v rozmezí 110–120 % ve výši cca 60 %. 

 

V úhradové vyhlášce pro rok 2018 není stanovena minimální úhrada za individuálně sjednanou složku úhrady, tzv. „balíčky“. Pokud se tedy poskytovatelé s pojišťovnou nedohodnou na individuálních kontraktech, je tato péče – např. implantace defibrilátorů a kardiostimulátorů, PTCA či transplantace – hrazena formou případového paušálu. Novinkou je vyčlenění transplantací srdce, jater a plic mimo úhradu formou případového paušálu (tedy ve stejném režimu, jako jsou hrazeny porody, novorozenci a hospitalizace HIV pacientů) se stanovenou základní sazbou 63 000 Kč. 

 

Vyhláška stanovuje indexy nárůstu pro úhrady centrových léků dle 14 diagnostických skupin ve výši 5–20 % (vzhledem k roku 2016). Vzhledem k vysokému nárůstu u některých indikací v letošním roce však může reálná maximální úhrada v roce 2018 oproti roku 2017 poklesnout, k čemuž u některých onemocnění pravděpodobně dojde. Stejně jako v letošním roce lze vyšší náklady v jedné skupině kompenzovat nižšími náklady v jiné skupině. 

 

Úhrady nemocničních ambulancí budou v roce 2018 o 12,4 % vyšší než v roce 2016. Stejně jako v letošním roce je možno navýšit si úhradu ambulantní péče (mimo komplement) nedočerpanou produkcí v lůžkové péči. 

 

Regulační opatření pro akutní lůžkovou péči i nemocniční ambulance jsou obdobná jako v předchozích letech, novinkou je vyčlenění psychiatrické péče a urgentního příjmu (nově zavedený výkon) z limitů pro ambulantní složku úhrady. 

 

Jedním z deklarovaných cílů úhradové vyhlášky pro rok 2018 je sbližování základních sazeb u poskytovatelů lůžkové péče. Kromě stanovení minimální výše základní sazby u akutní lůžkové péče je u poskytovatelů následné a dlouhodobé lůžkové péče nově stanoven maximální strop pro sazbu za ošetřovací den.  

 

Úhrady v ambulantním sektoru a dalších oblastech zdravotnictví
 

V dohodovacích řízeních bylo dosaženo dohody pouze u poskytovatelů gynekologie, stomatologie a radiodiagnostiky. Navýšení úhrad v jednotlivých odbornostech je nižší než v letošním roce, u většiny odborností o 1,8 %.  

 

Mechanismy úhrad ambulantní péče zůstávají stejné jako v letošním roce. Několik novinek najdeme u praktických lékařů, kterým je navýšena kapitační sazba o 1 Kč v případě, že školí nové lékaře. Dále je podporována péče o pacienty s diabetem – výkon Péče o stabilizovaného kompenzovaného diabetika 2. typu praktickým lékařem je ohodnocen hodnotou bodu 1,16 Kč. Stejnou hodnotu bodu mají i preventivní prohlídky u dětí. Sazby pro kapitační platbu zůstávají i přes protesty praktiků ve stejné výši jako v roce 2017. 

 

U ambulantních specialistů je snížen strop na úhradu za předepsané léky a zdravotnické prostředky – regulační sankce se uplatní při překročení 100 % průměrné úhrady na jednoho pojištěnce v roce 2016. V souvislosti s reformou péče o duševní zdraví je navýšena hodnota bodu u psychiatrie a zároveň tato odbornost nepodléhá regulacím. 

 

 

« zpět na newsletter

 

 

 
Advance Institute Advance Consulting

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
T +420 241 432 113
A Na Zlatnici 7, 147 00 Praha 4

www.advanceinstitute.cz

www.advanceconsulting.cz

 

 
Přihlaste se k odběru Advance Newsletteru ZDE </di