« zpět na newsletter

       
 
number advance newsletter
A2; 11/2016 www.advanceinstitute.cz

 

Hlavní poselství z Prague International Health Summit 2016

 
James A. Rice, Advance Healthcare Management Institute | 7.11. 2016
 
Potřebujeme integraci péče pro řešení vzrůstajících hrozeb chronických nemocí

Prague International Health Summit volá k posílení vedení zdravotních systémů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

James A. Rice, Ph.D.

Řídící partner

Gallagher Integrated  

 

 

Evropští a američtí lídři z oblasti zdravotnictví došli na nedávné konferenci Prague International Health Summit k vytyčení tří klíčovcýh strategií, které jsou nezbytné ke zvládnutí znepokojivých dopadů narůstajících chronických nemocí, které pozorujeme ve všech státech:

 • Strategie 1 – Klinická integrace: Poskytovatelé zdravotní péče musí poskytovat lépe koordinované a integrované zdravotní služby, které zajistí komplexní kontinuum péče.
 • Strategie 2 – Nové finanční motivace: Zdravotní pojišťovny a vlády musí vytvořit nové platební mechanismy, které budou motivovat k rozšíření klinické integrace a poskytování ekonomicky výhodných služeb.
 • Strategie 3 – Zvláštní spojenci: Komunity, zaměstnavatelé a zdravotní plány musí investovat do zvýšené prevence a do intervencí, které zlepšují zdraví, ne jen navyšovat objem zdravotní péče.
  Účastníci Prague International Health Summitu uznali, že dosažení těchto tří strategií vyžaduje ve všech zemích debatu o tom, jak nejlépe vyvinout nové přístupy, vychovat nové vedoucí pracovníky a zajistit nové zdroje financování sektoru zdravotnictví. Tyto debaty jsou směřují ke třem faktorům:

 

 1. 1. Zátěž chronických nemocí nemůže být opomíjena
 2. 2. Zásadní je zvládnutí klíčových sociálních aspektů zdraví
 3. 3. Je třeba investovat do intervencí, které zlepšují zdraví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Zátěž chronických nemocí nemůže být opomíjena

 

Všechny evropské státy pociťují paralyzující zátěž chronických nemocí. [1]

Více než polovina Evropanů má jednu nebo více chronických nemocí. I přes významné změny v terapii a léčbě výskyt nemocí dramaticky roste – tento fakt je stěžejní, ale často opomíjenou příčinou rostoucích nákladů na zdravotní péči.

 

Nejnovější studie ukazují, že:

 • 5 nejčastějších chronických nemocí – diabetes, kardiovaskulární onemocnění, rakovina, chronická onemocnění dýchací soustavy a duševní poruchy – představuje ¾ zdravotní zátěže v Evropě. [2]
 • Tyto nemoci jsou příčinou 86 % úmrtí v Evropě. [3]
 • Každý rok jsou kvůli chronickým nemocem ztraceny nejméně 3 miliony let života v produktivním zdraví. [4]
 • V Evropě je více než 55 milionů diabetiků. [5]
 • Očekává se, že jejich počet behěm 20 let vzroste o více 20 %. [6]
 • Nákladů na léčbu diabetu tvoří zhruba 10 % všech výdajů na zdravotní péči v Evropě. [7]
 • Snížením BMI o 5 % během 20 let bychom mohli odvrátit přes 600 případů diabetu na 100 000 obyvatel, 240 případů mrtvice či ischemické choroby srdeční a 40 případů rakoviny. [8]
 • Pouze náklady na rakovinu v roce 2009 jsou odhadovány na 126 miliard eur. [9]
 • Z toho náklady na léčbu rakoviny tvoří 40 %, 52 miliard eur je ztraceno kvůli předčasnému úmrtí nebo pracovní neschopnosti.

 

 

2. Zásadní je zvládnutí klíčových sociálních aspektů zdraví [10]

 

Evropští a američtí lídři z oblasti zdravotnictví došli na nedávné konferenci Prague International Health Summit k vytyčení tří klíčovcýh strategií, které jsou nezbytné ke zvládnutí znepokojivých dopadů narůstajících chronických nemocí, které pozorujeme ve všech státech:

Pod pojmem sociální aspekty zdraví chápeme okolnosti, ve který se lidé narodí, vyrůstají, žijí, pracují a stárnou. Tyto podmínky jsou určovány mechanismem rozdělování peněz, moci a zdrojů, a to jak na globální, tak na národní a lokální úrovni. Sociální aspekty zdraví jsou nejčastější příčinou zdravotních nerovností, tedy nespravedlivých rozdílů ve zdravotním stavu, kterým můžeme předcházet, a vyskytují se jak mezi státy, tak uvnitř jednotlivých zemí. Chronické nemoci vytváří složitý a náročný systém, který frustruje poskytovatele a plátce zdravotní péče na celém světě. Zdravotní pojišťovny a vládní organizace musí být vedeny a podporovány k investování do nových komunitních partnerství s organizacemi, se kterými nemají ředitelé ze zdravotní oblasti mnoho zkušeností, například:

 • školy,
 • zaměstnavatelé,
 • policie a úřady ochrany veřejnosti,
 • urbanisté pro plánování volných prostor, parků a pěších cest,
 • organizace pro bezpečnost vody a potravin,
 • komunitní aktivisté volající po nových strukturách a nových komunitních lídrech [11]

 

 

3. Je třeba investovat do intervencí, které zlepšují zdraví

 

Veřejné a soukromé zdravotní systémy musí být připraveny investovat do nových intervencí, které mají potenciál:

 • Podporovat zlepšování zdraví a prevenci a kontrolu chronických nemocí
 • Podporovat zdraví, zejména chudých a vyloučených obyvatel
 • Zpomalit a zvrátit nežádoucí trendy ve výskytu běžných rizikových faktorů chronických nemocí
 • Předcházet předčasným úmrtím a vyvarovat se zbytečné invaliditě, která plyne z hlavních chronických nemocí [12]

 

Tyto nové investice zahrnují:

 • Elektronickou zdravotnickou dokumentaci
 • Klinické protokoly u každé z pěti nejčastějších nemocí, například: diabetes, kardiovaskulární nemoci, rakovina, chronické respirační nemoci [13]
 • Nové mezioborové týmy uspořádané kolem služeb spojených s danou nemocí [14]
 • Získávání rozsáhlých dat o zdravotních rizicích a spotřebě služeb a jejich následné využití ke zmapování prvotní příčiny nemoci a snížení zátěže nemocí [15]
 • Vytváření prostředí, které podporuje změny životního stylu a chování [16]

 

 

 

 

 

Zdroje:

[1]  Viz například zpráva Světové zdravotnické organizace o chronických nemocech

[2]  Více na stránkách Světové zdravotnické organizace

[3]  Více na stránkách Světové zdravotnické organizace

[4]  Viz studie holandského Národního ústavu veřejného zdraví – do výpočtů nebyl zahrnut dopad      
      duševních poruch

[5]  European Coalition for Diabetes (2014). Diabetes in Europe: Policy Puzzle. The state we are in.

[6]  European Coalition for Diabetes (2014). Diabetes in Europe: Policy Puzzle. The state we are in.

[7]  Tamayou et al. (2014). Diabetes in Europe: An update. Diabetes Research and Clinical Practice, Vol. 103,
       206-2017

[8]   Webber et al. (2014). The future burden of obesity-related diseases in 53 WHO European-Region
       countries and the impact of effective intervention: a modelling study. BMJ Open, Vol 4, e004787,

[9]   Viz studie publikovaná v časopise Lancet

[10] Této problematice se věnuje Světová zdravotnická organizace

[11] Viz publikace Americké asociace nemocnic

[12] Viz strategie Světové zdravotnické organizace

[13] Nejčastější chronické nemoci dle Světové zdravotnické organizace

[14] Viz publikace evropské sekce Světové zdravotnické organizace

[15] Například vyhodnocování rizika srdečních onemocnění

[16] Viz článek Jenny Liang

 

 

 

« zpět na newsletter

 

 
Advance Institute Advance Consulting

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
T +420 241 432 113
A Na Zlatnici 7, 147 00 Praha 4

www.advanceinstitute.cz

www.advanceconsulting.cz

 

 
Přihlaste se k odběru Advance Newsletteru ZDE