« zpět na newsletter        
 
number advance newsletter
A2; 11/2016 www.advanceinstitute.cz

 

Management centrových léků v ČR

 
Karolína Baloghová Švecová, Advance Hospital Analytics | 7.11. 2016
 
 

Za posledních šest let došlo v oblasti centrové péče ke zdvojnásobení výdajů z veřejného zdravotního pojištění, a proto otázka její finanční udržitelnosti neustále nabývá na významu. Úhradové vyhlášky až doposud plnily v tomto směru pouze okrajovou funkci, neboť nereflektovaly reálnou situaci v klinické praxi a veškerá odpovědnost za nárůst a udržení spotřeb centrových léčiv byla prakticky přenesena na plátce a poskytovatele a jejich vzájemná smluvní ujednání.

 

Jelikož se centrová péče vyznačuje několika specifickými aspekty, představuje její management samostatnou složku řízení s nutností neustálé aktualizace informační základny a sledování a využívání nástrojů pro efektivní vynakládání finančních zdrojů. S ohledem na důležitost tohoto tématu se začátkem října uskutečnil seminář zaměřený na management centrové péče v nemocnicích, který byl pořádán společností Advance Hospital Analytics. Seminář byl primárně určen pro nemocnice, které jsou v současné době zapojeny do projektu benchmarkingu a vybrané hosty. Hlavním cílem tohoto semináře bylo vytvořit otevřené diskusní prostředí, vhodné pro sdílení informací a výměnu zkušeností jak mezi jednotlivými poskytovateli zdravotní péče, tak mezi poskytovateli a plátci, či regulační autoritou.

 

Do dopolední části semináře přijali pozvání ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv PharmDr. Zdeněk Blahuta a náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny pro zdravotní péči MUDr. et JUDr. Petr Honěk. V přednášce ředitele SÚKL byl zástupcům poskytovatelů přiblížen proces stanovení výše a podmínek základní úhrady centrových léků a byly diskutovány různé aspekty správního řízení z pohledu regulační autority. Náměstek VZP ČR pro zdravotní péči následně prezentoval náklady na centrové léčivé přípravky z perspektivy plátce a otevřeně diskutoval proces uzavírání smluvních ujednání s poskytovateli specializované zdravotní péče. Dopolední blok uzavřela prezentace MUDr. Karolíny Švecové ze společnosti Advance Health Economic Solutions, která byla zaměřena na možnosti včasného získávání informací týkajících se podmínek vstupu nových léčivých přípravků na trh České republiky a využití těchto informací v managementu centrové péče v nemocnici.

 

Odpolední blok byl zahájen zástupci Fakultní nemocnice v Olomouci, obchodním náměstkem Ing. Čeňkem Mertou, MBA a Ing. Kateřinou Ondráčkovou. Ve své přednášce se zaměřili na strategii nákupu a snižování nákladů centrových léčivých přípravků z pohledu poskytovatele, včetně využití konkurenčního boje při vstupu generik a biosimilars. Odpoledne dále pokračovalo přednáškou na téma právních aspektů vynutitelnosti poskytování centrové péče a následně její úhrady, které prezentoval JUDr. Karel Hlaváček z Advokátní kanceláře Šustek. Vlastnímu řízení a kontrole centrové péče v nemocnici se věnoval Bc. Jan Horák, MHA, který se s přítomným auditoriem podělil o zkušenosti s procesem schvalování centrové péče ve Fakultní nemocnici v Plzni, který mimo jiné zahrnuje také systém interních revizí. Této problematice se věnoval i ve své závěrečné práci v programu MHA provozovaném Advance Healthcare Management Institute. Její zhrnutí naleznete zde.

 

V průběhu dne bylo diskutováno mnoho vysoce zajímavých otázek týkajících se managementu centrové péče jak na úrovni jednotlivých nemocnic, tak na úrovni smluvních vztahů nemocnic a pojišťoven. Mezi diskutovanými tématy nejvíce rezonovala otázka biosimilars a jejich potenciálu snížit náklady na centrovou péči. V souvislosti s tím bylo otevřeno i téma bezpečnosti převedení pacienta z originální molekuly na biosimilar a zmíněna probíhající klinická studie fáze IV NOR-SWITCH, jejíž cílem je vyhodnotit účinnost a bezpečnost převedení pacienta z originální molekuly infliximabu na jeho biosimilar. V době konání semináře nebyly její mezivýsledky oficiálně známy, nicméně dnes již víme, že převedení pacienta na biosimilar se vůči pokračování v terapii originální molekulou jeví jako non-inferiorní. Zároveň s těmito výsledky se ovšem začínají diskutovat i potenciální limitace aplikace závěrů této studie na další molekuly a diagnostické oblasti.

 

Jak z přednášených témat a diskusních příspěvků účastníků semináře vyplynulo, i v oblasti řízení centrové péče se na straně nemocnic posouváme směrem k rozhodnutím založeným na informacích a důkazech. Využití znalosti očekávaného vstupu nových léčivých přípravků do systému úhrad je široké a umožňuje například včasné nastavení interních procesů schvalování nového terapeutického postupu, dohodu s kliniky na odpovídajících indikacích či zavedení zpětných kontrol správnosti administrace drahých léčiv. Informace o výši úhrady a finančním dopadu jsou také využitelné v oblasti nákupu léčivých přípravků při nastavování správné obchodní strategie i v oblasti smluvních vztahů s plátci, tedy  při projednávání odpovídajícího rozpočtu na další rok.

 

Prezentace ze semináře si můžete stáhnout ZDE.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

« zpět na newsletter

 

 
Advance Institute Advance Consulting

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
T +420 241 432 113
A Na Zlatnici 7, 147 00 Praha 4

www.advanceinstitute.cz

www.advanceconsulting.cz

 

 
Přihlaste se k odběru Advance Newsletteru ZDE </di