« zpět na newsletter        
 
number advance newsletter
A2; 11/2016 www.advanceinstitute.cz

 

Makroekonomický vývoj a jeho dopad na zdravotnictví

 
Blanka Weyskrabová, Advance Healthcare Management Institute | 7.11. 2016
 
Dle poslední makroekonomické predikce Ministerstva financí  z července 2016 dobrá kondice české ekonomiky nadále pokračuje a je podporována zejména pokračováním růstu hrubého domácího produktu i zaměstnanosti, jež při meziročním nárůstu 0 2,0 % (v 1. čtvrtletí 2016) narostla nejvíce od konce roku 2007. Z pohledu strany poptávky pokračuje vzhledem k velice nízké inflaci růst soukromé spotřeby i spotřeby vlády. Vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k pokračujícímu růstu nominálních mezd (viz následující graf) se očekává i vyšší objem výběru pojistného a tím i vyšší objem financí v českém zdravotnictví.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co se týče makroekonomického výhledu pro další období, dle ministerstva financí lze očekávat o něco méně optimistické vyhlídky související s „brexitem“ a s očekávaným mírným nárůstem cen ropy a minerálních paliv směrem k více obvyklým cenám.

V následující tabulce vám přinášíme přehled vývoje základních makroekonomických ukazatelů, jež mají přímý vliv na objem financí ve zdravotnictví. Na makroúrovni tedy očekáváme  pokračování růstu ekonomiky i nominálních mezd a pokles nezaměstnanosti.

 

 

 

2015

2016 predikce

2017 predikce

Hrubý domácí produkt

růst v %

4,5

2,2

2,4

Průměrná míra inflace

v %

0,3

0,5

1,2

Míra nezaměstnanosti 

v %

5,1

4,1

4,0

Průměrná nominální hrubá měsíční mzda

v Kč

26 467

27 600

28 900

Zaměstnanci

růst v %

2,2

2,2

0,3

Starobní důchodci

růst v %

0,6

0,9

1,0

 

Právě se zvýšením výběru pojistného počítalo Ministerstvo zdravotnictví ČR při tvorbě úhradové vyhlášky na rok 2017. Kromě pozitivního vývoje makroukazatelů za část navýšení objemu prostředků dostupných k financování zdravotnictví bude zodpovídat i zvýšení odvodů za státní pojištěnce, jež byly schváleny vládou v květnu 2016. Nárůst měsíční platby za státního pojištěnce z dosavadních 870 Kč na 920 Kč bude znamenat navýšení prostředků o ca 3,6 miliardy Kč v roce 2017 oproti roku 2016 – celkem za státní pojištěnce by tak výběr pojistného v roce 2017 činil 66,7 mld. Kč.

Predikci výběru pojistného na roky 2016 a 2017 a podíl platby za státní pojištěnce na vybraném pojistném v letech 2010–2017 zobrazuje následující graf s tabulkou.  Příjmy z inkasovaného pojistného od zaměstnanců, OSVČ a státních pojištěnců by dle odhadu MZ ČR v roce 2017 mohly činit okolo 274 mld. Kč.  Po započítání ostatních příjmů pojišťoven a odečtení přídělů do fondů zdravotních pojišťoven (v roce 2017 se očekává 9 mld. předpisů do fondů) by pak disponibilní zdroje systému měly dle predikce MZ ČR v roce 2017 přesáhnout 266 mld. Kč, tedy o 13 mld. Kč více oproti roku 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V úhradové vyhlášce pro rok 2017 cílí MZ ČR na vyrovnanou bilanci, tedy i očekávané náklady systému by měli narůst o 13 mld. Kč. Navýšení úhrad ve všech segmentech zdravotnictví by se dle záměru MZ ČR mělo promítnout v růstu platů pracovníků ve zdravotnictví. Realizovaná výše úhrad v roce 2017 však není podřízena úhradové vyhlášce, ale smlouvám zdravotnických zařízení s pojišťovnami. Dle situace z minulých let však lze očekávat, že zdravotně pojistné plány a následně skutečně vynaložené prostředky budou víceméně v souladu s úhradovou vyhláškou.

 
 
 
 
 

 

 

 

« zpět na newsletter

 

 
Advance Institute Advance Consulting

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
T +420 241 432 113
A Na Zlatnici 7, 147 00 Praha 4

www.advanceinstitute.cz

www.advanceconsulting.cz

 

 
Přihlaste se k odběru Advance Newsletteru ZDE