« zpět na newsletter        
 
number advance newsletter
A2; 11/2016 www.advanceinstitute.cz

 

Novinky v úhradové vyhlášce pro rok 2017

 
Petra Kučová, Daniel Hodyc, Advance Healthcare Management Institute | 7.11. 2016
 
Úhradová vyhláška pro rok 2017 je determinována zejména dvěma faktory: prvním je příznivý ekonomický vývoj, který počítá s navýšením zdrojů zdravotního pojištění v příštím roce o 13 mld. Kč. Druhým je pak slíbené navýšení platů zdravotnických pracovníků o 10 %, na jehož pokrytí v segmentu akutní lůžkové péče bude pravděpodobně použita většina z celkového meziročního navýšení příjmů tohoto segmentu. Žádné zásadní změny v mechanismu úhrad v roce 2017 vyhláška nepřináší, liší se však celá řada parametrů.

 

Díky očekávané příznivé ekonomické situaci a navýšení platby za státní pojištěnce je počítáno navýšením příjmů z výběru pojistného o 13 mld. Kč, a to zejména díky růstu mezd a zaměstnanosti, což následně také umožní navýšení platby za státní pojištěnce o 50 Kč. Celkové příjmy zdravotního pojištění se tak odhadují na 274 mld. Kč.

Úhradová vyhláška byla sestavena tak, aby zajistila vyrovnané hospodaření zdravotních pojišťoven. Nárůst nákladů je očekáván zejména v akutní lůžkové péči (o 6,5 mld. Kč), v ambulantní péči pak o 2 mld. Kč, u centrových léků o 1,5 mld. Kč a v sektoru následné péče a dlouhodobé péče o 1,6 mld. Kč. I přes pozitivní ekonomickou situaci vyhláška nepočítá s vytvářením rezerv „na horší časy“. Ve všech segmentech můžeme pozorovat nárůst úhrad – např. u poskytovatelů lůžkové péče je počítáno s nárůstem úhrad o 9,2 %, který má pokrýt slíbený 10% nárůst mezd a platů zdravotnických pracovníků.

 

Úhrady v roce 2017

Úhrady pro rok 2017 dle úhradové vyhlášky (tj. v případě, že se pojišťovny s poskytovateli nedohodnou jinak) budou vycházet ze stejných principů, jako v předchozích letech.

Úhrada nemocnic se bude opět skládat ze zastropované paušální platby za případ, individuálně sjednané složky – tzv. balíčků (implantace a výměny kardiostimulátorů a kardiovertrů, stenty a případně další dle dohody poskytovatele a ZP). Stejně jako v minulých letech budou z úhrady vyčleněny baze, u kterých nehrozí riziko zneužití a umělého navyšování produkce – porody, novorozenci a HIV a tyto budou hrazeny „klasickým“ DRG úhradovým mechanismem s otevřeným koncem, tedy jako součin produkce vyjádřené casemixem a základní sazby. Nemocniční ambulance budou stále hrazeny výkonově, maximální úhrada je stanovena na 109,2 % produkce roku 2015. Tato maximální úhrada však může být navýšena v případě nedosažení produkce v lůžkové části tak, aby poskytovatelé nebyli penalizováni za přesun péče z akutních lůžek do ambulancí. Takto však nebude navýšena maximální úhrada za laboratoře, u kterých by mohla hrozit indikce produkce ze strany poskytovatelů.

Úhradová vyhláška se po čase opět snaží dílčím způsobem narovnávat historické nerovnosti v úhradách a sbližovat základní sazby u poskytovatelů lůžkové péče, a to stanovením minimální základní sazby.

Maximální úhrada centrových léků je pro rok stanovena pro všechny skupiny léčivých přípravků dohromady – překročení referenční úhrady v jedné skupině tak může být vykompenzováno nižšími náklady v jiné skupině. Celkové navýšení maximální úhrady na centrové léky pro rok 2017 dle MZČR přibližně zohledňuje růst úhrad v jednotlivých skupinách centrových léků v roce 2016 i očekávaný vývoj v roce 2017.

V ambulantním sektoru k výrazným změnám nedochází. Za zmínku stojí nárůst kapitační platby u praktických lékařů, podpora preventivních prohlídek u dětských praktiků a podpora psychiatrické léčby. Poskytovatelům ambulantní péče a lékárnám budou i nadále kompenzovány zrušené regulační poplatky.

Jak již bylo uvedeno výše, ministerstvo předpokládá v roce 2017 růst nákladů na centrovou péči o 1,5 mld. Kč, což představuje v tomto segmentu o 11 %. Centrové léky jsou z hlediska nákladů jednoznačně nejdynamičtější segment zdravotnictví, současné tempo růstu bude jen čím dál obtížnější udržet. Naději na snížení nárůstu nákladů přináší vypršení patentů některých léků a příchod biosimilars, nelze však vyloučit ani systémové změny v úhradách centrové péče (např. omezení vstupu vysoce inovativních léků na trh, omezení využívání úhrady dle § 16 zákona 48/1997 Sb. či častější využívání risk-sharingových kontraktů).

 

Více o možných řešení nárůstu nákladů na centrovou péči najdete v dalších článcích tohoto newsletteru:

 

článek Karolíny Baloghové Švecové

článek Jana Horáka

 

 
 

 

 

 

 

 

 

« zpět na newsletter

 

 
Advance Institute Advance Consulting

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
T +420 720 657 115
A Na Zlatnici 7, 147 00 Praha 4

www.advanceinstitute.cz

www.advanceconsulting.cz

 

 
Přihlaste se k odběru Advance Newsletteru ZDE </di