« zpět na newsletter Facebook Twitter Google+ PDF
 
number advance newsletter
A2; 7/2014 www.advanceinstitute.cz

 

Konference na téma benchmarking struktury péče a klinické praxe

 
Pavel Hroboň , Advance Healthcare Management Consulting  | 2. 7. 2014

 

 

 

V květnu se v Průhonicích odehrála konference „Benchmarking struktury péče a klinické praxe – klíč k úsporám a zvýšení kvality“ pořádaná společností Advance Hospital Analytics (www. hospitalanalytics.cz). Tématem konference byly jednak obecné možnosti srovnávání struktury péče a spotřeby zdrojů při léčbě pacientů zařazených do jedné DRG baze, jednak první konkrétní výsledky projektu srovnání produkce 4 fakultních nemocnic.

 

Proč benchmarking lůžkové péče a proč zrovna nyní? 

Odpověď je velmi jednoduchá. Přes zajímavé navýšení příjmů (některých) nemocnic v roce 2014 po předchozích „hubených“ letech toto navýšení obvykle pouze pokrývá zvýšení nákladů, ke kterému již došlo v minulosti. Navíc, díky finančnímu stavu systému veřejného zdravotního pojištění, veřejných rozpočtů celkem a očekávanému mdlému růstu české ekonomiky nelze na další zvýšení příjmů nad rámec inflace v budoucnu spoléhat. Jedinou cestou k udržení či zlepšení hospodářského výsledku je tedy pro většinu nemocnic snižování nákladů.

 

 

Účinný nástroj k řízení nákladů a výnosů nemocnice

„Nízko visící ovoce“ ve smyslu zlepšeného nakupování a dalších obecně manažerských opatření již ale bylo ve většině nemocnic sklizeno. K dlouhodobé kontrole nákladů je třeba zabývat se i složitějšími opatřeními, jako je standardizace a případná úprava klinických postupů. Takové opatření má tu výhodu, že na rozdíl od pouhých finančních limitů určených klinikám a oddělením pomáhá i se zvýšením kvality cestou standardizace péče. Jak ale může manažer (třeba i náměstek pro léčebnou péči) argumentovat o vhodných postupech s odborníkem na danou oblast léčby? Jedinou možností je opřít se o doporučené klinické postupy, které v jednotné a všeobecně akceptované formě v ČR nemáme. Nebo použít právě srovnání s jinými nemocnicemi, které řeší srovnatelné případy, tedy benchmarking.


Zároveň nám ve srovnávání klinické praxe (srovnávat lze samozřejmě i řadu dalších zajímavých údajů z produkce nemocnice) pomáhá zavedení klasifikace DRG. Je vhodným prvotním zařazením případů pro srovnání. Na úrovni DRG baze nebo skupiny ale ještě nemáme zaručenou skutečnou srovnatelnost pacientů, která je základním předpokladem úspěšného benchmarkingu. Především je třeba srovnávat nemocnice podobné úrovně specializace. To ale nestačí. Je třeba se ujistit pomocí prozkoumání charakteristik jako je věk, hlavní diagnóza a kritický výkon, zda se opravdu bavíme o srovnatelných pacientech. Teprve potom můžeme srovnávat, kolik péče jim bylo poskytnuto v jednotlivých zařízeních.
Chceme-li nejen identifikovat rozdíly, ale také je přesně charakterizovat, potřebujeme poměrně detailní strukturu nákladů. Jako příklad může sloužit rozdělení nákladů na léky do hlavních ATC skupin. Zároveň je ale nutno udržet celé srovnání přehledné a soustředit se jen na důležité rozdíly.

 

 

Srovnání na základě dat předávaných pojišťovnám

Naštěstí všechny výše zmíněné údaje je možno získat z dat předávaných pojišťovnám. Srovnání tedy nevyžaduje po nemocnicích nutnost generovat žádná zvláštní data. Na takovém přístupu je také založeno srovnání 4 fakultních nemocnic, které probíhá v tomto roce. Každá ze zúčastněných nemocnic obdrží srovnání s průměrem celé skupiny. Je tedy zaručena naprostá anonymita a ochrana dat. V prvním kole nemocnice obdrží souhrnné srovnání a identifikaci důležitých rozdílů přes všechny produkované DRG baze, tzv. globální analýzu. Následně jsou na základě dohody určeny nejzajímavější oblasti pro tzv. speciální analýzu jdoucí do maximální hloubky detailu, který umožňují data reportovaná zdravotním pojišťovnám. Ukázky výsledků budeme publikovat v dalším čísle newslettru

 

 

 

  

« zpět na newsletter

 

 
Advance Institute Advance Consulting

E  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
T  +420 720 657 115
A  Na Zlatnici 7, 147 00 Praha 4

www.advanceinstitute.cz

www.advanceconsulting.cz 

 

 
Přihlaste se k odběru Advance Newsletteru ZDE