« zpět na newsletter Facebook Twitter Google+ PDF
 
number advance newsletter
A2; 7/2014 www.advanceinstitute.cz

 

Implikace změn v interním a externím prostředí do obchodního modelu originálních farmaceutickývh firem

Souhrn závěrečné práce studenta programu 

 
2. 7. 2014

 

 

 

O autorovi práce: Autorka práce MUDr. Ing. Zuzana REMROVÁ působí jako business unit director ve společnosti GlaxoSmithKline s.r.o.

 

Cílem práce je popsat některé z hlavních trendů současného ekononomického, demografického a sociálního kontextu farmaceutického trhu, a jejich dopady na ekonomiku firmy. Práce hodnotí také změny obchodního modelu s tímto související se zaměřením na vznik regionálních organizačních struktur. 

 

V oblasti trendů autorka vychází z přístupu dle PriceWatterhouseCoopers, který definuje 7 trendů:

 

  1. 1. Vyšší zátěž chronických chorob;
  2. 2. Vyšší vliv zdravotních systémů a plátců zdravotní péče na preskripční chování lékařů;
  3. 3. Vzestup platby za výsledek (pay for performance);
  4. 4. Nejasná hranice mezi různými oblastmi zdravotní péče – vznik nových segmentů (domácí péče);
  5. 5. Velká variabilita rozvojových trhů s významně se zvyšující poptávkou po léčivech;
  6. 6. Vyšší důraz na prevenci onemocnění než na jejich léčbu, byť investice do prevence stále spíše nižší;
  7. 7. Vyšší averze k riziku ze strany regulátora – přísnější proces hodnocení léčiv.

 


Tyto trendy dále autorka doplňuje o nasycenost trhů s léčivy na onemocnění s vysokou prevalencí a prudký nástup preskripce generik – reakcí farmaceutickéhu průmyslu v posledním desetiletí je měnící se skladba produktového portfolia se zaměřením na inovativní komplexní léčiva vzácných nebo méně častých vážných onemocnění.


V práci se dále autorka zaměřuje na efektivní nakládání se zdroji na marketing a propagaci v oblasti specializovaných produktů. Za jedno z možných řešení považuje regionální organizační struktury, kde oproti stávajícímu modelu dochází k centralizaci marketingové a medicínské podpory na regionální úroveň a vytvoření regionální jednotky pro podporu specializovaných produktů pro vzácná onemocnění. Na úrovni jednotlivých trhů jsou ponechány pozice přímo komunikující se zákazníky a minimální úroveň medicínské podpory z důvodu „medical governance“ (schvalování propagačních materiálů dle lokální legislativy apod.).


Porovnáním SWOT analýzy, alokace zdrojů na marketing a prodej v současné a navrhované struktuře a porovnáním příslušných provozních nákladů a ziskovosti dochází autorka k závěru, že dosažitelná úspora je minimální a proto bude pouze komplementárním krokem k dalším, významnějším změnám, které by měly přinést zásadní předělání celého obchodního modelu.


Směr, kterým se obchodní modely budou vyvíjet, shrnuje autorka do závěrečného schématu:

 

  

 

 

 

Práce reaguje na velmi diskutované aktuální téma změny prostředí pro podnikání farmaceutických firem, která se odehrává v posledních 10 letech. Práce ukazuje, že představitelé farmaceutického průmyslu tyto změny vnímají v širokém kontextu a hledají nejlepší nové strategie v oblasti vývoje, prodeje i komunikace. Zatímco trendy vývoje se ale zdají být jasné, obrysy nového úspěšného modelu činnosti výrobců inovativních léčiv jsou teprve diskutovány a zkoušeny v jednotlivých dílčích oblastech.

 

 

 

 

  

« zpět na newsletter

 

 
Advance Institute Advance Consulting

E  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
T  +420 720 657 115
A  Na Zlatnici 7, 147 00 Praha 4

www.advanceinstitute.cz

www.advanceconsulting.cz 

 

 
Přihlaste se k odběru Advance Newsletteru ZDE