PDF
 
number advance newsletter
A1; 1/2018 www.advanceinstitute.cz

 

Nemocnice 21. storočia: Nové úlohy a výzvy

 
Jim Rice, Gallagher Integrated  | 11. 9. 2018

 

 

 
 
 

Rola a vzhľad akútnych nemocníc vo svete sa mení. Nedávny International Health Summit v Prahe odhalil päť hnacích síl meniacich prácu, dizajn, služby a technológie v nemocniciach. Definícia pojmu nemocnice sa mení v súvislosti s obrovskými demografickými a technologickými zmenami, ktorým spoločnosť čelí. Politici a lídri očakávajú vzrušujúce, ale zároveň možno i znervózňujúce transformácie.

 

Nemocnice 21. storočia už nebudú iba zariadeniami poskytujúcimi služby akútne chorým alebo zraneným; budú sa správať a vyzerať inak ako nemocnice v súčasnosti.

 

Päť hnacích síl zmeny nemocníc: 

1. Zrýchľujúce sa starnutie populácie spúšťa explóziu chronických chorôb ako sú cukrovka, rakovina, kardiovaskulárne ochorenia, obezita a ortopedické problémy. 

 

2. Nedostatok tradičných špecialistov (hlavne všeobecných lekárov a zdravotných sestier) zvyšuje potrebu nemocníc investovať do väčšieho množstva a nových typov zdravotných pracovníkov, ako: 

 

• Špecializované zdravotné sestry  

• Domáci asistenti pre chronickú starostlivosť 

• Zákaznícke call centrá a pomocný personál 

• Špecialisti na podporu a ochranu zdravia v komunitách 

• Manažéri kontraktov odmeňujúcich za výsledok a hodnotu 

• Dizajnéri zameraní na oblasti zlepšovania zdravia populácie 

• Technici nositeľných technológií,ako sú napr. smartfóny 

• A mnoho ďalších... 

 

3. Globalizácia informácií cez príbehy v masmédiách a programy o medicínskej starostlivosti a tiež pokrok v dizajne zariadení stimulujú dopyt po inováciách medzi obyvateľmi, pacientmi a poskytovateľmi smerom k rastúcemu využívaniu drahých nových diagnostických technológií, zmešovaniu počtu invazívnych procedúr, novým elektronickým medicínskym a zdravotným záznamom a väčšiemu počtu personalizovaných medicínskych zásahov na základe DNA.

 

4. Rastúce využívanie mobilných zariadení na monitorovanie a manažovanie zdravotného stavu a medicínskych zákrokov vedie k decentralizácií starostlivosti, využívajúc pacientovo oblečenie, domácnosť, pracovisko a nové formy centier ambulantnej starostlivosti.

 

5. Pokroky v dizajne zariadení a procesov, ktoré umožňujú a podporujú „Mikronemocice“ a menej centralizované rozloženie starostlivosti v mestských aj vidieckych komunitách. Ako výsledok pôsobenia týchto síl, nemocnica zajtrajška bude považovaná za cennú koncentráciu technologických, ľudských a finančných zdrojov, prekračujúc tak pôvodné hranice svojich kompetencií obmedzených na pacientov ležiacich v posteliach. Vládne, mimovládne a komerčné organizácie každej krajiny potrebujú zistiť, ako čo najlepšie vytvoriť tieto centrá koncentrácie zdrojov a vyrovnať sa tak s nasledujúcimi troma transformáciami, ktoré čakajú nemocnice v najbližších 5-25 rokoch:  

 

Transformácia 1: Centrum zdravotného systému: Nemocnica musí vystupovať menej ako budova, do ktorej pacienti vstupujú, ale viac ako organizačné centrum systému služieb, komunitných mikro-nemocníc, finančnej podpory a medicínskych, farmaceutických a informačných technológií. Úlohou systému je chrániť, podporovať a obnovovať zdravie ľudí pozdĺž kontinua starostlivosti o jeho zdravie – z domácnosti do ambulancie, do akútnych lôžkových zariadení, do rehabilitačných a zotavovacích centier. To si bude vyžadovať nové modely poskytovania starostlivosti a tímového manažmentu procesov, ako aj nové formy dizajnu zariadení, kapitálového financovania, práce s technológiami, nový manažment štruktúr a systémov, splnomocnenie nových zdravotných pracovníkov s novými zručnosťami a pracovnou kultúrou a odlišné platobné mechanizmy zdravotných poisťovní. 

 

Transformácia 2: Aliancie pre zlepšenie zdravia: Nemocnice musia investovať do elektronických medicínskych záznamov a spolupracovať so zdravotnými poisťovňami a inými poskytovateľmi na budovaní dát o zdraví komunity a populácie, ktoré informujú a umožňujú vznik Zdravých miest, dávajúc priestor súkromným a vládnym inovátorom budovať zdravé domy, školy, pracoviská, sídliská a diaľnice. V tejto spolupráci nemocníc, zdravotných poisťovní a ďalších poskytovateľov by mali vzniknúť nové vládne štruktúry a rozhodovacie procesy na prerozdelenie vzácnych zdrojov medzi konkurenčnými potrebami nových zamestnaní, rozširovania vzdelania, bezpečnosti a kultúrny. 

 

Transformácia 3: Inšpirácia od inovátorov: Keďže nemocnice v nízko aj vysokopríjmových krajinách reprezentujú netradičnú koncentráciu zdrojov, je na mieste diskusia o tom, ako tieto koncentrácie ľudských, technologických a finančných zdrojov môžu byť presmerované „dizajnom orientovaným na ľudí“ na podporu nových procesov manažovania chronickej starostlivosti, ale tiež na prehodnotenie a vylepšenie spôsobu, akým je starostlivosť organizovaná a financovaná na komunitnej aj národnej úrovni. Asertívne myslenie a disciplína podnikateľov môže byť prínosom do diskusie o spôsobe, akým medicínski, výkonní a vládni lídri rozdeľujú zdroje na zlepšenie zdravotného stavu ako aj zdravotnú starostlivosť. 

 

Mnohí na Summite však uznali, že bude pre nemocnice extrémne ťažké prejsť takýmto transformačných prosceom, kým sa neobjavia reformy v takých rôznorodých a komplexných oblastiach ako: verejná politika pre verejnú bezpečnosť, menej inter-demografického a kultúrneho napätia a násilia, zmeny životného štýlu smerujúce k eliminácií detskej obezity, znečistenia vody a vzduchu, náprava nefunkčných systémov zdravotného poistenia, stabilnejšia politická situácia a rast ekonomiky. 

 

Budú to práve tieto konštruktívne a podnetné (náročné) diskusie, ktoré oživia prácu zdravotného systému a nemocničných lídrov v nadchádzajúcom desaťročí! Tieto výzvy by mali motivovať účastníkov Prague International Health Summit k pokračovaniu v medzinárodných diskusiach, výmenách a inováciách. Tieto výzvy tiež môžu byť odrazovým mostíkom pre program Prague Summit 2020. 

 

 

 

 

 

« zpět na newsletter

 

 
Advance Institute Advance Consulting

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
T +420 241 432 113
A Na Zlatnici 7, 147 00 Praha 4

www.advanceinstitute.cz

www.advanceconsulting.cz

 

 
Přihlaste se k odběru Advance Newsletteru ZDE </di