PDF
 
number advance newsletter
A1; 1/2018 www.advanceinstitute.cz

 

Úhrady v roce 2019

 
Petra Kučová, Advance Healthcare Management Institute | 11. 9. 2018

 

 

 
Aktualizace: Úhradová vyhláška byla vydána ve sbírce zákonů 14. 9. 2018. 
 
Zástupci jednotlivých segmentů se dohodli na úhradách zdravotní péče v příštím roce – historicky poprvé došlo k dohodám ve všech oblastech. Připravovaná úhradová vyhláška tak kopíruje zmíněné dohody, které přináší navýšení úhrad napříč segmenty. Významné změny v úhradových mechanismech se nevyskytují
 

Za výrazného přispění Ministerstva zdravotnictví došlo historicky poprvé k dohodám v rámci dohodovacích řízení mezi zástupci zdravotních pojišťoven a jednotlivých profesních sdružení poskytovatelů ve všech segmentech a úhradová vyhláška vydávaná Ministerstvem zdravotnictví tak jen kopíruje sjednané podmínky. Připomeňme, že např. v loňském roce došlo k dohodě pouze ve 3 segmentech, z toho jedna dohoda byla pouze parciální. Vyhláška je nyní projednávána Legislativní radou vlády, její vydání je však očekáváno již brzy. Poskytovatelé tak budou mít oproti předchozím rokům více času se na změny v úhradách připravit.

 

 
Očekávaný objem finančních zdrojů v roce 2019 

Připravovaná vyhláška počítá s nárůstem úhrad napříč segmenty – odhadované náklady na zdravotní služby přesáhnou 300 miliard Kč, což je více než o polovinu více než před 10 lety. Vzhledem k příznivé ekonomické situaci a zvýšení platby za státní pojištěnce (více viz článek M. Škodové ) se očekává navýšení příjmů z pojistného oproti loňskému roku o 18,5 mld. Kč. Růst nákladů na zdravotní péči odhaduje Ministerstvo zdravotnictví na 21,8 mld. Kč – vzhledem k vysokým zůstatkům na základních fondech zdravotních pojišťoven (ke konci roku 2018 jsou odhadovány na 11,7 mld. Kč) se však očekává pozitivní bilance systému. Nejvyšší nárůst nákladů je očekáván v oblasti lůžkové péče (+ 13,6 mld. Kč) – z toho 1,5 mld. Kč připadá na nárůst nákladů na centrové léky, 12 mld. Kč je pak určeno na rozvoj péče a kompenzaci nákladů spojených s navýšením odměn zdravotnickým pracovníkům pracujícím ve směnném provozu. Významný nárůst je očekáván i v ambulantním segmentu (5,3 mld. Kč), zdravotnické prostředky a léky na recept vzrostou o 2,3 mld. Kč.

 

 
 

Změny v úhradách lůžkové péče 

Úhradové mechanismy zůstanou obdobné jako v letošním roce. Úhrada nemocnicím stejně jako loni sestává z úhrady formou případového paušálu (DRG), úhrady vyčleněné z DRG (porody, léčba HIV, transplantace srdce, jater a plic), úhrady centrových léků, ambulantní složky úhrady a dobrovolných balíčků (individuálně sjednaná složka úhrady). Pro dosažení plné úhrady formou případového paušálu je nutné dosáhnout alespoň 97 % produkce referenčního období, kterým je rok 2017. Stejně jako letos je navýšena nejnižší minimální základní sazba (z 25 000 Kč na 27 000 Kč; sazby pro specializovaná centra jsou zachovány ve stejné výši jako letos) a je zachován koeficient nárůstu, který způsobuje vyšší navýšení úhrad nemocnicím s nejnižšími základními sazbami. Nárůst „paušálu“ se oproti roku 2017 pohybuje mezi 10,3 % a 14,3 % (to odpovídá zhruba 5% nárůstu oproti letošnímu roku). Nadprodukce je hrazena sestupnou sazbou při přesažení 103 % roku 2017.

 

Několikanásobně vzrostly sazby navýšení za ošetřovací dny, což může přinést navíc desítky milionů i do menších nemocnic. Toto navýšení je určeno na zvýšení odměn ošetřovatelského personálu (příplatky za směnnost) a týká se i poskytovatelů následné lůžkové péče. Ambulantní část úhrady vzroste oproti roku 2017 o 11,2 % (cca 5 % oproti letošnímu roku). Maximální úhrada za centrové léky je, stejně jako v posledních 2 letech, stanovena za všechny skupiny dohromady a vyšší náklady v jedné diagnostické skupině lze kompenzovat nižšími náklady v jiné skupině. Oproti letošnímu roku očekává Ministerstvo zdravotnictví 7% nárůst v nákladech na centrové léky.

 

Změny úhrad v ambulantním sektoru 

V ambulantním segmentu dochází ke zvýšení hodnoty bodu napříč odbornostmi. Ve vyhlášce se objevují i prvky platby za kvalitu péče - hodnota bodu může být navýšena při splnění určených kritérií kvality. U ambulantních specialistů a praktických lékařů se kritéria týkají rozsahu ordinačních hodin a celoživotního vzdělávání, u sesterských odborností podílu materiálových výkonů a práce v noci a o svátcích, u fyzioterapeutů provádění vybraných výkonů. U vyšetření CT a magnetickou rezonancí lze získat navýšení hodnoty bodu při zapojení do elektronického zpracování výsledků (systém PACS). Kvalitativní kritéria spojená s výsledky pacientů budou zavedena ve spolupráci s odbornou společností u hemodialyzační péče.

Limit pro kompenzaci regulačních poplatků byl změněn z objemu roku 2014 na rok 2017. U praktických lékařů pro děti dochází ke zvýšení nákladového indexu pro děti ve věku 0–4 a 0–14 let.

 

Další související změny 

Již na konci července vyšla nová vyhláška, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů. Nepřináší však změny výkonů či zavedení nových, jedná se pouze o technickou změnu vyhlášky, která zpřehledňuje bodové ohodnocení výkonů. 

 

 

 

 

 

 

« zpět na newsletter

 

 
Advance Institute Advance Consulting

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
T +420 241 432 113
A Na Zlatnici 7, 147 00 Praha 4

www.advanceinstitute.cz

www.advanceconsulting.cz

 

 
Přihlaste se k odběru Advance Newsletteru ZDE </di