PDF
 
number advance newsletter
A1; 1/2018 www.advanceinstitute.cz

 

Makroekonomický vývoj ČR a jeho dopad na zdravotnictví

 
Magdalena Škodová, Advance Healthcare Management Institute | 11. 9. 2018

 

 

 
 
V České republice přetrvává velmi dobrá ekonomická situace, která má pozitivní dopad na objem finančních prostředků v systému veřejného zdravotního pojištění. Situace na trhu práce – nejen ve zdravotnictví – je však již na hraně udržitelnosti. V následujícím článku poskytujeme stručný přehled aktuálního makroekonomického vývoje v ČR dle poslední dostupné predikce Ministerstva financí a jeho dopadů na české zdravotnictví.
 

Česká ekonomika je, v kontextu růstu HDP, stále v dobré kondici. Růst reálného HDP se sice v posledním čtvrtletí mírně zpomalil na 3,4 % a predikce pro rok 2018 se snížila z 3,6 % na 3,2 %, ale odhad pro rok 2019 je stále příznivý, více než 3 % (viz následující graf). 

 

Obrázek 1. Odhad růstu HDP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Makroekonomická predikce Ministerstva financí ČR, červenec 2018 

 

Pozitivní hospodářská situace je podpořena nízkou mírou nezaměstnanosti, která nyní téměř dosahuje svého dna, a zvyšováním objemu platů a mezd, které se spolu s poklesem míry úspor odráží v nárůstu spotřeby domácností (výdaje na spotřebu domácností se zvýšily o 4 %). Na trhu práce však pomalu dochází k přehřívání. Zaměstnanost v 1. čtvrtletí 2018 meziročně vzrostla o 1,7 %, počet zaměstnanců vzrostl dokonce o 2,1 %. Jak již bylo zmíněno výše, nezaměstnanost se dlouhodobě drží velmi nízko – v 1. čtvrtletí poklesla na 2,4 %, letos i v roce 2019 by měla setrvat na 2,3 %. V důsledku nedostatku zaměstnanců a přebytku volných míst dochází k neustálému zvyšování mezd a platů. Tempo růstu nominální mzdy by tak v letošním i v příštím roce mohlo dosáhnout až 8 % (viz následující graf). Růst mezd spolu se zvyšováním míry ekonomické aktivity a poměrně nízkým růstem počtu starobních důchodců působí příznivě na výši odvodů na zdravotní pojištění.

 

Obrázek 2. Vývoj průměrné nominální mzd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Makroekonomická predikce Ministerstva financí ČR, červenec 2018, vlastní zpracování 

 

Meziroční růst spotřebitelských cen se od roku 2017 pohybuje v horní polovině tolerančního pásma inflačního cíle ČNB a podobný vývoj je očekáván do poloviny roku 2019. Oproti predikcím z dubna 2018 je očekávána mírně vyšší průměrná míra inflace v roce 2018 (z 2,1 % na 2,2 %) i v roce 2019 (z 1,9 % na 2,3 %).

 

Růst objemu finančních prostředků ve zdravotnictví je kromě příznivého makroekonomického vývoje dále podpořen zvyšováním příspěvku státu za ekonomicky neaktivní obyvatele, který je po stagnaci v letech 2010-2013 pravidelně navyšován. V letošním roce činí pojistné za státní pojištěnce 969 Kč, v příštím roce bude navýšeno na 1 018 Kč a v roce 2019 na 1 067 Kč. Příjmy zdravotních pojišťoven podle odhadů Ministerstva zdravotnictví v roce 2019 poprvé překročí hranici 300 mld. Kč – oproti letošním očekávaným příjmům vzrostou o více než 8 % na necelých 320 mld. Kč.

 

Navzdory očekávanému stabilnímu hospodářskému růstu Ministerstvo financí v aktuální predikci upozorňuje na globálně vzrůstající nejistoty a rizika plynoucí z nutnosti úpravy vztahů mezi Velkou Británií a EU, z nárůstu ceny ropy i z obav o budoucnost světového obchodu. V ČR může mít nejistota negativní vliv na investice či saldo zahraničního obchodu. 

 

V následující tabulce jsou shrnuty hlavní makroekonomické indikátory a jejich predikce pro roky 2018 a 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Makroekonomická predikce Ministerstva financí ČR, červenec 2018, vlastní zpracování

 

 

 

 

 

 

« zpět na newsletter

 

 
Advance Institute Advance Consulting

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
T +420 241 432 113
A Na Zlatnici 7, 147 00 Praha 4

www.advanceinstitute.cz

www.advanceconsulting.cz

 

 
Přihlaste se k odběru Advance Newsletteru ZDE </di