PDF
 
number advance newsletter
A2; 2/2017 www.advanceinstitute.cz

 

Makroekonomický vývoj a jeho dopad na zdravotnictví

 
Petra Kučová, Advance Healthcare Management Institute | 11. 12. 2017
 
 

 

Makroekonomická situace České republiky je mimořádně dobrá a i odhad vývoje v nejbližších letech je optimistický. Nízká míra nezaměstnanosti a nárůst mezd bude mít pozitivní dopad na objem finančních prostředků ve zdravotnictví – v roce 2018 je oproti letošnímu roku očekáván nárůst příjmů z výběru pojistného ve výši více než 16 mld. Kč. 

 

Česká ekonomika, měřená výší HDP, již několik let po sobě roste. Podle poslední makroekonomické predikce Ministerstva financí z listopadu 2017 je růst HDP v roce 2017 odhadován na 4,1 %. Největší vliv na růst HDP má zvyšující se spotřeba domácností, která je podpořená snižující se mírou nezaměstnanosti a růstem průměrné mzdy (viz graf níže). Pozitivní výsledky však vykazují i další makroekonomické indikátory – investice, zahraniční obchod, zaměstnanost či míra inflace. I s ohledem na pozitivní vývoj na globálních trzích je počítáno, že pozitivní ekonomická situace by měla pokračovat i v roce 2018, kdy by HDP mělo vzrůst o 3,3 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následující tabulka shrnuje vývoj vybraných makroekonomických indikátorů. Míra inflace se dle predikce MF bude pohybovat v horní polovině tolerančního pásma inflačního cíle ČNB a měnový kurz bude mírně posilovat (zhruba o 0,5 % mezičtvrtletně). V případě výrazných volatilit měnového kurzu (např. vlivem uzavírání spekulativních pozic) je ČNB připravena zasáhnout.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na trhu práce je patrné nasycení segmentu – míra nezaměstnanosti v ČR je nejnižší z celé Evropské unie a je zde již jen malý prostor pro její další snižování. V roce 2018 nebude počet zaměstnanců růst tak rychle jako v předchozích letech a bude se navyšovat průměrná měsíční mzda. Počet starobních důchodců odpovídá demografickému vývoji a zvyšováním věku odchodu do důchodu, nárůst počtu důchodců je zapříčiněn zejména nárůstem počtu předčasných důchodů. Nejenom tyto faktory budou mít vliv na objem finančních prostředků ve zdravotnictví v příštím roce. 

 

 

Příjmy zdravotnictví v roce 2018

 

Při přípravě úhradové vyhlášky počítalo Ministerstvo zdravotnictví s nárůstem příjmů z výběru pojistného v roce 2018 o 16,4 mld. Kč oproti předchozímu roku (5,3 %). Tento nárůst je způsoben nejen růstem mezd a zaměstnanosti, ale i navýšením platby za státní pojištěnce o 76 Kč (z 920 Kč na 969 Kč, viz následující graf). Nárůst platby za státní pojištěnce je uzákoněn i pro roky 2019 a 2020 (ve výši 1 018 Kč, resp. 1067 Kč). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2018 je ministerstvem odhadováno na 1 %. Na salda jednotlivých pojišťoven bude však mít značný vliv zavedení farmakologicko-nákladových skupin (PCG) do systému přerozdělování – dle důvodové zprávy k úhradové vyhlášce tuto změnu nejvíce pocítí Oborová zdravotní pojišťovna, u které je odhadován deficit příjmů ve výši 3,86 %. 

 

S ohledem na listopadovou predikci makroekonomického vývoje MF lze očekávat, že příjmy z výběru pojistného budou v roce 2018 vyšší než odhad MZ, neboť odhad růstu mezd v příštím roce vzrostl oproti údajům dostupným při přípravě úhradové vyhlášky o 2 procentní body. 

 
 

« zpět na newsletter

 

 

 
Advance Institute Advance Consulting

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
T +420 241 432 113
A Na Zlatnici 7, 147 00 Praha 4

www.advanceinstitute.cz

www.advanceconsulting.cz

 

 
Přihlaste se k odběru Advance Newsletteru ZDE </di