« zpět na newsletter        
 
number advance newsletter
A1; 1/2016 www.advanceinstitute.cz

 

Standard propouštěcí zprávy ve FN Plzeň

 

Souhrn závěrečné práce studenta programu

 
I1. 2. 2016
 

 

O autorovi práce: Ing. Tereza Cubrová je zástupkyně vedoucí oddělení manažerských informací ve Fakultní nemocnici Plzeň.

 

Závěrečná práce absolventky programu MHA Terezy Cubrové se věnuje standardizaci propouštěcí zprávy ve fakultní nemocnici. Návrh propouštěcí zprávy vychází ze zahraničních zkušeností, které jsou v práci detailně studovány, a současné situace v nemocnici. Kromě vytvoření samotného protokolu zprávy se práce zabývá i implementací propouštěcí zprávy, jejímu vyhodnocování a nastavení zpětné kontroly. Stručně se též věnuje nákladovosti a návratnosti investice.

 

Propouštěcí zprávy v zahraničí

 

Standardizované propouštěcí zprávy jsou běžné např. ve Skotsku, Velké Británii či v Kanadě. Společnými prvky propouštěcích zpráv v těchto zemích je důraz na shrnutí stavu pacienta (včetně potvrzených i suspektních diagnóz), uvedení všech důležitých výsledků vyšetření a klíčových nálezů. Nesmí chybět ani informace týkající se chronické léčby a změny medikace a přesné popsání probíhající terapie. Zpráva by měla být napsána tak, aby byla srozumitelná pro všechny příjemce zprávy – tedy jak pro lékaře či lékárníky, tak pro pacienta.

Dle britských standardů má propouštěcí zpráva dále obsahovat i obavy, očekávání a přání pacienta včetně dříve vyslovených přání a případné odmítnutí léčby.

Ve Skotsku má propouštěcí zprávy dvě varianty: v den propuštění je pacientovi vydána Hlavní propouštěcí zpráva, později pacient dostane Rozšířenou propouštěcí zprávu, která obsahuje podrobnější informace včetně dodatečných výsledků. Zpráva je odeslána praktickému lékaři a případně i do vybrané lékárny pro lepší komunikaci s pacientem při přípravě léků.

V ČR upravuje obsah propouštěcí zprávy vyhláška č. 98/2012 Sb., její přesnou formu však již nedefinuje. Standard propouštěcí zprávy vypracovalo MZ ČR už v roce 2008, jedná se však o nezávazné doporučení. Pro přehlednost by měla být propouštěcí zpráva rozdělena na dva oddíly – parametrický, který zahrnuje zejména identifikaci pacienta, rozsah hospitalizace, operace a identifikaci lékaře, a esejový, kde je slovně uveden diagnostický souhrn, epikríza, anamnéza, výsledky a doporučení a onkologická prevence.

 

Návrh propouštěcí zprávy

 

Zavedení nového standardu propouštěcí zprávy ve velké nemocnici je změna, která vyžaduje pečlivou přípravu. Před samotným zavedením nového standardu je třeba analyzovat potřebu změny a určit strategii, jakou bude změna implementována – spoluprací několikačlenného týmu z řad zaměstnanců či rychlou intervencí. Po zavedení změny je neméně důležité vyhodnocení výsledků změny.

Hlavním cílem zavedení jednotného formátu propouštěcí zprávy ve zkoumané nemocnici bylo nejen zlepšení přehlednosti a čitelnosti zprávy pro příjemce, ale i zlepšení kvality vykazování diagnóz a jejich použitelnost při vykazování kodéry do úhradového systému DRG. Před zavedením změny měla každá klinika jinou strukturu propouštěcí zprávy a existovaly výrazné rozdíly v kvalitě a podrobnosti propouštěcí zprávy, což ztěžovalo práci kodérům.

V práci je navržena šablona propouštěcí zprávy, která vychází z doporučení MZ ČR (viz následující obrázek). Pro snadnou čitelnost zprávy je výslovně zakázáno používání zkratek názvů stavů a diagnóz, používání ostatních zkratek by mělo být omezeno. Příjemce zprávy by z částí Diagnostický souhrn a Nynější onemocnění a průběh hospitalizace měl získat jasný přehled o průběhu hospitalizace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikační údaje pacienta, části Hospitalizace pacienta ve Fakultní nemocnici Plzeň a Operace a jiné intervence a identifikace autora a vedoucího lékaře se generuje automaticky, stejně jako Výsledky laboratorního vyšetření, ze kterých autor vybírá významné výsledky, které mají vliv na další léčbu pacienta. S ohledem na různorodost oddělení v nemocnici je možno do propouštěcí zprávy přidat další části – např. anamnézu či speciální vyšetření.

 

Zavedení nového standardu

 

Pro zavedení jednotného standardu propouštěcí zprávy v nemocnici byl vytvořen realizační tým, který má změnu postupně implementovat v celé nemocnici. Nejprve je standard otestován na jedné klinice a po vyhodnocení tohoto pilotního testování je nová propouštěcí zpráva rozšířena i na ostatní kliniky. Pro zavedení na jednotlivých klinikách je třeba podpora vedení těchto klinik, stejně jako školení všech lékařů na klinice.

V procesu zavádění takto významné změny v celé nemocnici je nezbytné komunikovat s lékaři a hodnotit jejich připomínky k implementaci, stejně jako vyhodnotit používání nového standardu napříč klinikami – pro toto hodnocení je navrhováno namátkově zkontrolovat 10-20 propouštěcích zpráv každé kliniky. Zároveň je navrhována diskuze s kodéry, zda je pro ně nově zavedená propouštěcí zpráva přínosná z pohledu kódování diagnóz pro účely DRG. Pro efektivní implementaci změny nesmí chybět zpětná vazba klinikám/oddělením.

Zavedení jednotného schématu propouštěcí zprávy představuje pro nemocnici náklady spojené s návrhem zprávy, úpravou nemocničního informačního systému, zavedením na jednotlivých klinikách a vyhodnocením výsledků projektu. Z hlediska návratnosti investice jde spíše o nefinanční benefit v podobě vyšší bezpečnosti pacienta či příprava na možnou akreditaci nemocnice. Možné pozitivní finanční dopady mohou plynout z lepších výsledků revizí zdravotních pojišťoven či nahrazení lékařů profesionálními kodéry.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« zpět na newsletter

 

 
Advance Institute Advance Consulting

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
T +420 720 657 115
A Na Zlatnici 7, 147 00 Praha 4

www.advanceinstitute.cz

www.advanceconsulting.cz

 

 
Přihlaste se k odběru Advance Newsletteru ZDE