« zpět na newsletter Facebook Twitter Google+ PDF
 
number advance newsletter
2; 10/2015 www.advanceinstitute.cz

 

Vliv adaptačního procesu na nově nastupující zdravotnické pracovníky

Souhrn závěrečné práce studenta programu

 
25. 10. 2015
 
O autorovi práce: Mgr. David Rezničenko, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod

 

Z hlediska ředitele významné nemocnice regionálního charakteru se ve své práci autor zaměřuje na problematiku adaptačního procesu nových zaměstnanců nemocnice, a to jak lékařů, tak nelékařských zdravotníků.

 

V první řadě je v práci kladen důraz na definici adaptačního procesu a důležitost jeho role. Adaptační proces je charakterizován jako naplánovaný systém kroků vedoucí k začlenění nově nastupujícího zaměstnance do pracovního procesu.

 

Dále platí, že adaptační proces:

  • má usnadnit období zapracování a orientaci v novém prostředí;
  • má vliv na kvalitu pracovních vztahů v rámci organizační struktury;
  • jeho cílem je poznat, prověřit a zhodnotit znalosti a dovednosti nového pracovníka;
  • nepříznivý průběh procesu se může negativně odrážet na prožívání a motivaci pracovníka.

 

Cílem závěrečné práce bylo analyzovat hlavní problémy stávajícího adaptačního procesu v nemocnici, vyhodnotit situaci a navrhnout a provést kroky k řešení problémů. V rámci Nemocnice Havlíčkův Brod byla provedena analýza procesu a jeho nastavení na jednotlivých odděleních pro kategorie lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků. Metodou detekce problematických oblastí bylo dotazníkové šetření a rozhovory. Pro analýzu byla použita data zahrnující 20 lékařů a 70 nelékařských zdravotnických pracovníků z let 2011 – 2013, kteří prošli adaptačním procesem.

 

Mezi hlavní problematické oblasti se řadily:

  • příliš krátké období vstupního školení, zejména v oblasti řízené dokumentace a práce v NIS;
  • nejednotnost;
  • podceňování procesu a pouze formální přístup ze strany školitele.

 

Výstupy byly zpracovány do tabulek v dělení na nelékařské pracovníky (NLZP) a lékaře. Z následující tabulky vyplývá, že nikdo nepovažuje délku školení za jednoznačně příliš dlouhou, naopak 80% nelékařů a 60% lékařů by ocenilo delší dobu vstupního školení, které bylo koncentrováno do 1 dne.

 

obr8

 

Z analýzy a rozhovorů dále vyplynulo, že adaptační proces u nelékařského zdravotnického personálu je nastaven dostatečně. Na hlavní nedostatek v podobě krátké doby vstupního školení a nedostatečného důrazu na seznámení s řízenou dokumentací a NIS bylo zareagováno záměrem prodloužit vstupní školení na 3 dny, kdy bude kladena priorita na individuální přístup s nově nastupujícím zaměstnancem a řešena s ním problematika vedení zdravotnické dokumentace a práce v NIS.

 

S ohledem na oblast zefektivnění procesu a zabránění pouze formálního plnění ze strany středního managementu byl upraven formulář: „Plán adaptačního procesu“, kde bylo nově definováno i časové rozmezí adaptačního procesu nově nastupujícího lékaře. Dále bylo realizováno školení pro primáře oddělení z pohledu vedení a naplňování právních norem, ale i s důrazem na přínos adaptačního procesu pro zaměstnance i zaměstnavatele.

 

S cílem standardizovat proces bylo provedeno sjednocení ukončení adaptačního procesu mezi odděleními; součástí standardizace byl pak i důraz na jednotnost formulářů.

 

S cílem umožnit lepší orientaci v rámci práce na oddělení byla vytvořena příručka „Průvodce pro zaměstnance nastupujícího do Nemocnice Havlíčkův Brod“.

 

Hlavním přínosem práce je zejména výběr v ČR velmi často opomíjené oblasti adaptace nových zaměstnanců ve zdravotnictví. Právě vhodně nastavený proces umožňující rychlou orientaci, seznámení s novým prostředím a získání sebevědomí má velmi silný vliv na budoucí výkonnost zaměstnance a z pohledu zaměstnavatele může významně snížit fluktuaci zaměstnanců a zvýšit efektivitu celého zařízení. Systematičnost a dlouhodobost otevřeného přístupu vedení nemocnice Havlíčkův Brod k této problematice je dobrým signálem, že péče o zaměstnance a kultivace pracovního prostředí se stává jedním z témat vnitřní politiky zdravotnického zařízení.

 

 

 

 

 

 

 

« zpět na newsletter

 

 
Advance Institute Advance Consulting

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
T +420 720 657 115
A Na Zlatnici 7, 147 00 Praha 4

www.advanceinstitute.cz

www.advanceconsulting.cz

 

 
Přihlaste se k odběru Advance Newsletteru ZDE