« zpět na newsletter Facebook Twitter Google+ PDF
 
number advance newsletter
A2; 10/2015 www.advanceinstitute.cz

Rozšiřování kompetencí nelékařů v ČR

 
Pavel Hroboň, Advance Healthcare Management Consulting | 25. 10. 2015
 

Příčiny rozšiřování kompetencí nelékařů v zahraničí – potřeba naplnění nových rolí, nedostatek lékařů, tlak na lepší výsledky a snížení nákladů – platí samozřejmě i v ČR. Zatím jsme se sice nedočkali vzniku nových profesí plánovitě přebírajících od lékařů části jejich klinických činností, prakticky si ale zejména zdravotní sestry v mnoha případech osvojují klinické nebo manažerské kompetence, které tradičně náležely lékařům.

 
 
Rozšiřování klinických rolí sester

Rozsah kompetencí zdravotních sester v ČR upravuje zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, na jehož základě je vydána vyhláška č. 55/2011 Sb. Ta upravuje kompetence sester na různé úrovni vzdělání. Sestry s nejvyšší kvalifikací podle této vyhlášky mohou bez odborného dohledu a bez indikace lékaře vykonávat například následující činnosti:

  • Poskytovat paliativní péči;
  • Hodnotit a ošetřovat chronické rány a doporučovat vhodné krycí materiály;
  • Zahajovat a provádět kardiopulmonální resuscitaci se zajištěním dýchacích cest.

 

Ještě širší je samozřejmě spektrum činností, které může sestra provádět na základě indikace lékaře, například:

  • Obsluha umělé plicní ventilace;
  • Léčba bolesti;
  • Zajištění polohy a fixace pacientů na operačním stole, včetně zarouškování.

 

Řada ustanovení ve vyhlášce je ale obecnějšího charakteru a otevírá tak širší možnosti. Praktickým příkladem je role porodních asistentek ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, které po absolvování speciálních kursů sestavených na základě schválení odborné společnosti a ministerstva zdravotnictví poskytují ultrasonografické vyšetření plodu a vedou i nekomplikované porody (samozřejmě pod dohledem lékaře).

 
 
Sestry v manažerských rolích

Jiným příkladem rozšíření tradiční role sestry je její zapojení do řízení provozu oddělení a to nad rámec vedení ošetřovatelské péče.

 

V řadě nemocnic, například v Boskovicích, mají sestry spolu s primářem zodpovědnost za hospodaření oddělení, zejména objednávky a spotřebu materiálu, včetně zdravotnických prostředků. V této roli je sestra podřízena přímo ekonomickému náměstkovi. Pokud má být spoluhráčem primáře a nést spolu s ním zodpovědnost, nemůže mu samozřejmě být podřízena.

 

Existuje několik důvodů pro takové zapojení sester – obvykle jsou loajálnější k nemocnici jako celku, více zaměření na pacienta než lékaři (a méně na medicínské postupy a nové technologie), mají větší porozumění pro potřebu nastavení jasných procesů, racionální skladové hospodářství a potřebu dodržení rozpočtu.

 

Naplnění takové role, byť v případě úspěchu pro nemocnici vysoce přínosné, není jednoduché. Jednak jde o rozbourání dávného vztahu podřízenosti vrchní sestry nebo staniční sestry primáři, jednak je třeba si uvědomit, že sesterské povolání prošlo v posledních 25 letech v ČR smrští změn. Jednak došlo (byť ještě ne u všech poskytovatelů) k osamostatnění ošetřovatelské práce a jasné zodpovědnosti sester nejen za její vykonání, ale i plánování a kontrolu. Toto nebylo dříve, na rozdíl třeba od anglosaských zemí, zvykem. Sestry byly podřízeny lékařům i v oblasti ošetřovatelské péče.

 

K této velké změně se připojily změny ve vzdělávání, bohužel často ukvapené a nedostatečně kvalitně připravené. Přidejme si k tomu rozšiřování klinických a manažerských zodpovědností a najednou před sebou vidíme zcela jiné postavení a profesní zodpovědnosti než na jaké sestry byly (a v mnoha případech setrvačností pořád jsou) připravovány. Není nicméně pochyb o tom, že další přebírání nových klinických a manažerských zodpovědností nelékaři a rozšiřování jejich řad o nové profese je a bude realitou dalšího rozvoje zdravotnictví.

 
 
 
 
 
 

 

 

 

« zpět na newsletter

 

 
Advance Institute Advance Consulting

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
T +420 720 657 115
A Na Zlatnici 7, 147 00 Praha 4

www.advanceinstitute.cz

www.advanceconsulting.cz

 

 
Přihlaste se k odběru Advance Newsletteru ZDE