« zpět na newsletter Facebook Twitter Google+ PDF
 
number advance newsletter
A2; 2/2015 www.advanceinstitute.cz

 

Makroekonomický vývoj a jeho dopady na zdravotnictví

 
Blanka Weyskrabová, Advance Healthcare Management Consulting  | 9. 2. 2015

 

 

 

Ačkoli v oblasti zdravotnictví a jeho financování hraje velkou roli systém regulace a legislativní předpisy, nesmíme opomíjet samotnou úroveň ekonomiky státu na makroúrovni a vývoj základních makro ukazatelů. Tyto faktory sice neovlivňují přerozdělení prostředků, ale je od nich odvozena samotná jejich výše.

 

V oblasti systému veřejného zdravotního pojištění mají největší dopad ekonomická aktivita obyvatel a její struktura. Odhady vývoje parametrů ovlivňujících ekonomickou aktivitu české populace jsou dostupné z kvartální makroekonomické predikce Ministerstva financí.

 

Zde představujeme základní přehled o vývoji a predikci makro ukazatelů dle poslední dostupné predikce Ministerstva financí (říjen 2014) ve srovnání s predikcí z října předchozího roku - 2013. Dle výsledků nejnovější makroekonomické predikce přinášíme následující informace:

 

 

 

Vývoj průměrné nominální mzdy od roku 2005 do roku 2013 s predikcí pro léta 2014 a 2015 z poslední makroekonomické predikce je znázorněn na následujícím obrázku. Očekává se poměrně vysoký nárůst v roce 2015.

 

 

 

Oproti situaci v první polovině loňského roku se toho v očekávání MFČR mnoho nezměnilo. Podle dostupných hodnot aktuálních a predikovaných makroekonomických ukazatelů ekonomiku čeká mírné oživení, a to jak v podobě většího růstu HDP, tak i ve vyšším počtu zaměstnanců, neočekávaně vyšším počtu podnikatelů a nižšímu růstu počtu starobních důchodců a počtu nezaměstnaných – tedy z významné části státních pojištěnců. Růst nominálních mezd, jež jsou základem odvodů pro ekonomicky aktivní, je samozřejmě klíčový faktor. Souhra těchto faktorů by měla znamenat vyšší příjmy pro systém veřejného zdravotního pojištění. Např. dle odhadů ve zdravotně pojistném plánu schváleném správní radou by největší české zdravotní pojišťovně měly vzrůst příjmy o 2,7 procenta.

 

Predikce však předpovídá vyšší míru inflace pro rok 2015, která může projevit mimo jiné např. v režijních a provozních nákladech poskytovatelů zdravotních služeb. Inflace se promítá do sazeb nepřímých nákladů stanovených ve vyhlášce upravující Seznam zdravotních výkonů se zpožděním (např. průměrná inflace v roce 2015 měřená indexem spotřebitelských cen bude započítána do režie ošetřovacího dne od ledna 2017). Vzhledem k tomuto zpoždění lze počítat s dočasným zhoršením finanční situace u poskytovatelů v roce 2015.

 

 

 

 

  
 
 

 

 

  

« zpět na newsletter

 

 
Advance Institute Advance Consulting

E  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
T  +420 720 657 115
A  Na Zlatnici 7, 147 00 Praha 4

www.advanceinstitute.cz

www.advanceconsulting.cz 

 

 
Přihlaste se k odběru Advance Newsletteru ZDE