Založení Centra zdravotní ekonomie a managementu

 

 

Ve spolupráci 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Advance Healthcare Management Institute vzniklo Centrum zdravotní ekonomie a managementu.

 

 

  

Slavnostní zahájení činnosti Centra proběhlo dne 28.5. 2013 za účasti ministra zdravotnictví Doc. Leoše Hegera, děkana 3. lékařské fakulty Prof. Michaela Anděla a ředitele Institutu ekonomických studií         Doc. Martina Gregora.

 

Cílem Centra je přispět k interdisciplinární spolupráci v oblasti ekonomie a řízení zdravotnictví. Centrum vyvíjí aktivity v oblasti univerzitního i celoživotního profesionálního vzdělávání a výzkumu. Centrum je otevřeno spolupráci s dalšími institucemi a jednotlivci se zájmem o výzkum a vzdělávání v oblasti ekonomie a managementu zdravotnictví.

 

 

Pavel Hroboň, řídící partner Advance Institute, komentuje účel založení centra:

„Vidíme Centrum zdravotní ekonomie a managementu jako můstek mezi tradičním univerzitním prostředím a praxí řízení zdravotnictví. Cílem Centra je na jedné straně obohatit stávající a rozvinout nové výukové programy a přispět k rozvoji výzkumu v oblasti ekonomie zdravotnictví a poskytování zdravotních služeb. Na druhé straně chce Centrum nabídnout zájemcům z praxe zdroj myšlenek a konceptů, které jim dokáží pomoci v jejich každodenní práci při řízení, financování nebo podpoře poskytování zdravotních služeb.“